Fem ukrainske fotografer, journalister og medier får Fritt Ords og ZEIT-Stiftungs Free Media Awards for 2022

19. august 2022

Fotografer, videografer, journalister, krigskorrespondenter og medier i Ukraina arbeider med livet som innsats under Russlands brutale krigføring i landet. I år går alle de fem presseprisene i Free Media Awards til ukrainske fotografer, journalister og medier. Prisene er en anerkjennelse av deres innsats for å dokumentere lidelsene og utfordringene som den ukrainske befolkningen står overfor på grunn av fiendtlige ødeleggelser og krigsforbrytelser begått av russiske tropper. Det journalistiske arbeidet som er utført under ekstreme omstendigheter, er av eksepsjonell kvalitet.

De ukrainske prisvinnerne er fotografene Mstyslav Chernov og Evgeniy Maloletka, journalisten og forfatteren Nataliya Gumenyuk, nettavisen Zaborona, foto- og videokorrespondenten Andriy Dubchak og journalisten Vladyslav Yesypenko som i dag er politisk fange. I tillegg gis det en spesiell anerkjennelse til «fiksere» i Ukraina som hjelper internasjonale korrespondenter.

Presseprisene Free Media Awards er øremerket journalister fra Øst-Europa og de tildeles gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Fritt Ord i Norge og ZEIT-Stiftung i Tyskland. Prisutdelingen vil bli arrangert i Det Norske Nobelinstitutt mandag 17. oktober 2022.

Om prisvinnerne:

Fotografene Mstyslav Chernov og Evgeniy Maloletka får sammen en Free Media Award for sin modige og ekstraordinære dokumentasjon av den russiske beleiringen og bombingen av Mariupol. Deres rapporter – spesielt fotografiene – viser en hel verden hvilken smerte og hvilke overgrep lokalbefolkningen må leve med. Chernov og Maloletka risikerte livet da de ble værende i Mariupol for å dokumentere den russiske krigføringen. Dokumentasjonen av fødeavdelingen som ble bombet, er blitt brukt av nær ethvert internasjonalt nyhetsbyrå. Mstyslav Chernov er krigskorrespondent, fotograf, videograf og journalist for Associated Press (AP), og president for The Ukrainian Association of Professional Photographers. Evgeniy Maloletka er frilanser for AP og andre internasjonale medier. Begge ble nominert av blant andre Den norske Helsingforskomité.

Evgeny maloletka & mstyslav chernov
Evgeniy Maloletka og Mstyslav Chernov

Journalisten og forfatteren Nataliya Gumenyuk får Free Media Award for sine sannhetssøkende beretninger om krigens hendelser fra ulike steder som Kharkiv, Butsja og Mykolajiv i Ukraina. Med integritet, humanitet og dybde lar hun krigens ofre få komme til orde. Gumenyuk har også gode betraktninger rundt motstanden i det ukrainske samfunnet. Hun har spesialisert seg på utenriksstoff og konfliktrapportering, og har nylig etablert The Public Interest Journalism Lab (PIJL) – en ukrainsk medieorganisasjon bestående av journalister og sosiologer som samarbeider om å skape journalistikk. PIJL har konsentrert seg om å rapportere fra frontlinjen siden den russiske invasjonen startet, og vært med på å etablere The Reckoning Project – som skaper grundig medieinnhold og fremskaffer juridiske bevis for å anlegge saker om krigsforbrytelser. Gumenyuks tekster publiseres også i The Rolling Stone, Die Zeit, The Atlantic, The Guardian og The Washington Post. Hun har skrevet flere bøker, blant annet The Lost Island: Tales from the Occupied Crimea (2020).

Nataliya gumenyuk
Nataliya Gumenyuk

De modige og uavhengige journalistene i nettavisen Zaborona er tro mot journalistiske standarder selv i krigstid. Zaborona.com får Free Media Award for sine kritiske og undersøkende beretninger og reportasjer, for eksempel om høyreradikale bevegelser i Ukraina, Russland og på tvers av post-sovjetiske land, og forbindelsene mellom dem. Ordet «zaborona» betyr «tabu» på ukrainsk, og de tar opp temaer som ofte er forsømt i andre ukrainske medier – som høyreradikalisme, feminisme og LGBTQ. Katerina Sergatskova er sjefredaktør for nettavisen som er basert i Kyiv. Hun grunnla Zaborona sammen med Roman Stepanovych i 2018. Zaborona publiserer stoff på ukrainsk og engelsk, og de har lesere fra store deler av Ukraina og andre land som Polen, Hviterussland, Moldova og USA.

Zaborona
Zaborona

Foto- og videokorrespondenten Andriy Dubchak får Free Media Award for modig og profesjonell rapportering fra kampsoner – ofte med livet som innsats. Han har i mange år vært korrespondent for Radio Free Europe/Radio Liberty’s Ukrainian Service. Andriy Dubschak har gjennom etableringen av Donbas Frontliner i 2021 blitt en av de viktigste kildene til informasjon om livet i frontlinjen i Donbas med sine foto- og videorapporter. Donbas Frontliner er et uavhengig interaktivt medium som omtaler militærkonflikten og den hybride krigen Russland fører mot Ukraina. Andriy Dubchak fortsatte i februar 2022 ufortrødent sitt virke som krigskorrespondent i Kyiv og Kyiv-regionen, hvor han dokumenterer omfanget av den humanitære katastrofen. Dubchak ble nominert av den ukrainske journalisten Stanislav Aseyev.

Frilansjournalist Vladyslav Yesypenko er i dag politisk fange på den russisk-okkuperte Krimhalvøya. Han er et slående eksempel på forfølgelsen av journalister som forsøker å rapportere fra halvøya. I likhet med alle andre ukrainere på Krim ble Vladyslav Yesypenko, en ukrainsk statsborger, tvunget av russiske myndigheter til å akseptere russisk pass etter annekteringen av halvøya i 2014. Juridisk sett forblir han ukrainsk statsborger. Han får Free Media Award for sitt betydningsfulle arbeid som journalist under svært vanskelige forhold. Han rapporterte for RFE/RLs Crimea.Realities om konfiskering av eiendom, livet til krimtatarene, økologiske kriser og ødeleggelsene som følger den russiske okkupasjonen av Krimhalvøya, frem til han ble tatt til fange av den russiske føderale sikkerhetstjenesten FSB i Simferopol i mars 2021. Han var da mistenkt for å samle informasjon for den ukrainske etterretningstjenesten. Vladyslav Yesypenko ble torturert med elektriske sjokk og tvunget til å gi en falsk tilståelse på russisk tv. I februar 2022 ble han urettmessig dømt til seks års fengsel. Yesypenko ble nominert av Human Rights House Foundation.

Vladyslav yesypenko
Vladyslav Yesypenko

I tillegg gis det i år en spesiell anerkjennelse til «fikserne» – ukrainere som bistår utenlandske korrespondenter med kontakter, oversettelser, tidsplaner, transport og lokalkunnskap. Noen av dem er selv journalister. Deres arbeid er avgjørende for å formidle lokale historier for et internasjonalt publikum, og deres bidrag går i stor grad ubemerket hen. Fikserne fortjener mer anerkjennelse for sine bidrag og for den høye risikoen de tar i konfliktsoner. Uten deres uvurderlige støtte ville det være ekstremt vanskelig for besøkende journalister å dekke krigen og fortelle sine historier.

«Noe av den modigste og viktigste journalistikken som blir til i vår tid, lages under Russlands krig mot Ukraina. Årets prisvinnere risikerer eget liv for å rapportere detaljert om hvordan det går med sivilbefolkningen og andre ofre i den ufattelige humanitære katastrofen som krigen er.»
– Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord

«Dette årets Free Media Awards går til journalister, fotografer og videografer som ofte verdsetter uavhengig rapportering over egne liv. Uten deres fotografier og deres detaljerte beretninger fra Mariupol, Butsja og Mykolajiv ville mange utenlandske medier ikke vært i stand til å rapportere om krigen. Ukrainske journalister forsvarer pressefriheten ved EUs grenser på vegne av så mange.»
– Manuel J. Hartung, direktør i ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius

Prisvinnerne ble valgt av en jury som består av Ane Tusvik Bonde, seniorrådgiver ved Human Rights House Foundation, Alice Bota, Øst-Europa-reporter for Die Zeit, Juri Durkot, frilansjournalist og oversetter, Guri Norstrøm, utenriksmedarbeider for NRK, Martin Paulsen, instituttleder på Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen, og Silvia Stöber, reporter og redaktør i Tagesschau, ARD.

Internasjonale institusjoner og eksperter på Øst-Europa har nominert årets presseprisvinnere.

Kontakt:
Martin Paulsen, jurymedlem for Free Media Awards, mobil: +47 992 55 965, e-post: martpaulsen@hotmail.com

Bente Roalsvig, prosjektdirektør i Fritt Ord, mobil: +47 916 13 340, epost: bente.roalsvig@frittord.no