Fri tanke / fri tale – Fritt Ord bevilger 1,5 millioner til ytringsfrihetsprosjekter i folkebibliotekene

27. august 2021

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om ytringsfrihetsspørsmål. Stiftelsen mottok 47 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 27 søkere. Til sammen blir det delt ut 1,5 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.

Fritt Ord har søkt å representere bredden i formidlingsideene og prioritert formidlingsopplegg som problematiserer og drøfter dagsaktuelle ytringsfrihetsspørsmål. De støttede prosjektene formidler litteratur blant annet gjennom debatter, foredrag, forfattersamtaler og skoleprosjekter.

Eksempler på støttede prosjekter:

Askerbibliotekene, «Skeiv sensur»
Arrangementsrekke i forbindelse med Skeivt kulturrår i 2022, med møter rundt LHBTQ-bevegelsens utfordringer og tematikk som transhistorie og sensur av skeiv litteratur og film.

Grünerløkka filial, Deichmanske bibliotek, «Fri tanke / fri tale»
Arrangementserie som utforsker noen av dagens dominerende narrativer om ytringsfrihet. Møtene belyser blant annet om myter rundt ytringsfrihet, ytringsrom og representasjon og ytringsfrihet og rasisme.

Hamarøy bibliotek, «Mihá kulturfest»
Tre møter under festivalen Mihá kulturfest rundt temaene religion, minoritetskultur og feminisme, med utganspunkt i aktuell skjønnlitteratur og sakprosa.

Ringsaker bibliotek, «Rasisme og hatprat»
Møteserie om tematikken høyreekstreme og rasistiske ytringer, med lokale forhold i Brummunddal som historisk bakteppe. Seks arrangementer med sakprosaforfattere med utgangspunkt i dagsaktuelle utgivelser.

Med utlysningen søker Fritt Ord å stimulere til nyskapende formidling av språk og litteratur, og å styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Prosjektene vil bli gjennomført i perioden 2021–22.

Innvilgede søknader, Fri tanke / fri tale:

Arendal bibliotek, Fri tanke – fri tale

Askerbibliotekene, Skeiv sensur

Bergen Offentlige Bibliotek, Upopulære meninger – hør meg ut

Deichman bibliotek, Arrangementsrekke med utgangspunkt i fribyforfattere

Elverum bibliotek, Books on War Elverum

Foreningen Lilleviks samling, Den gode, og vonde samtalen

Grimstad bibliotek, Poesi og politikk / Transkjønn og identitetspolitikk

Grünerløkka filial, Deichmanske bibliotek: Fri tanke / Fri tale

Hamarøy bibliotek, Mihá kulturfest i biblioteket

Harstad bibliotek, “Hør på meg!” – fri tale på nett

Haugesund folkebibliotek, Fri tanke / Fri tale

Hurdal kommune, Ytringsfrihet før og nå

Hå folkebibliotek, Arrangementsserie

Lambertseter filial, Deichmanske bibliotek: Er meningsfelleskapet forenelig med
ytringsfriheten?

Lier bibliotek, Ytringfrihetens kår

Lillestrøm kommune, Kan jeg si noe?

Majorstuen filial, Deichmanske bibliotek: Fri tanke / fri tale

Malvik bibliotek, Netthets mot kvinner

Norsk Forfattersentrum Sørlandet, Lindesnesbibliotekene og NSF

Nydalen filial, Deichmanske bibliotek: Stor i kjeften. Ytringsfrihet og ytringsrom

Porsgrunn bibliotek, Arrangementer som belyser ytringsfriheten

Ringsaker bibliotek, Rasisme og hatprat

Skien bibliotek, I strupen på Amazon

Trondheim folkebibliotek, Å tale om og tale med

Tvedestrand folkebibliotek, Ytringer under indre og ytre press

Tysvær bibliotek, Frie tankar og sterke meiningar

Ålesund bibliotek, Fri tanke