Fritt Ord inn på eiersiden i Snøhetta

1. september 2016

Pressemelding fra Snøhetta, 1. september 2016

Stiftelsen Fritt Ord har besluttet å investere 30 millioner kroner i Snøhetta. Fritt Ord og de to majoritetsaksjonærene i Snøhetta AS har i dag undertegnet en investeringsavtale om en rettet emisjon som vil gi Fritt Ord en eierandel på 20 % i Snøhetta-gruppen. Fritt Ord blir da eneste eksterne eier i Snøhetta. Emisjonen forutsetter at visse betingelser blir oppfylt og er tenkt gjennomført i løpet av høsten.

– For Stiftelsen Fritt Ord er Snøhetta en spennende finansiell investering. Vi ser på Snøhetta som en virksomhet som har maktet å etablere en global merkevare gjennom en visjonær vekststrategi, faglig dyktighet og internasjonal gjennomføringskraft. Arkitektfirmaet nyter en høy internasjonal anseelse og tegner ofte bygninger og miljøer med frie, åpne og demokratiske rom. Deres mange kulturbygninger og plasser er gode eksempler på det. Slik sett er det også en viss forbindelse mellom Snøhettas og Fritt Ords verdigrunnlag, og det er meningsfylt for oss å bidra til den videre utvikling av arkitektfirmaet, sier Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås.

– Med tilførsel av kapital fra Fritt Ord kan vi styrke og videreutvikle Snøhettas ståsted, verdier og posisjon i arbeidet med å forbedre våre fysiske og mentale rom. Snøhetta er svært fornøyd med at vi her går utover de vanlige rammene for samarbeid i arkitektur- og designfaget ved å få Fritt Ord med på eiersiden, sier Snøhettas grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen.

Om Stiftelsen Fritt Ord
Fritt Ord ble etablert i 1974 og er en privat allmennyttig stiftelse som arbeider for å verne om og fremme ytringsfriheten. Stiftelsen støtter flere enn 1200 prosjekter årlig i Norge og utlandet. Det skjer innen medier og kultur i bred forstand: journalistikk, film, foto, litteratur, teater, ytringsfrihetsprosjekter m m. Stiftelsen tar også egne initiativer til satsinger.

Om Snøhetta
Snøhetta ble etablert i 1989 og er et tverrfaglig kontor som består av arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og grafiske designere. Snøhetta-gruppen og de amerikanske kontorene i New York og San Fransisco har i dag 180 ansatte fra 30 ulike nasjonaliteter fordelt på kontorer i Oslo, Innsbruck, Stockholm, Adelaide, New York og San Fransisco samt representanter i Paris.

Snøhetta har mottatt en rekke utmerkelser for sine bygg, blant annet Aga Khan-prisen for Biblioteket i Alexandria i Egypt, WAN Award for Tverrfjellhytta på Hjerkinn og Mies van der Rohe-utmerkelsen for Den Norske Opera og Ballett i Oslo.

Kontaktperson
Snøhetta
Kommunikasjonssjef
Elin Helgeland Nilsen
mobil 46 42 95 67