Fritt Ords nye søknadsportal er nå tilgjengelig

1. august 2022

Det er nå mulig å levere søknad til fristene i august.

Fritt Ords nye søknadsportal er nå tilgjengelig her.

Det er nå mulig å levere søknad til fristene i august.

Alle tidligere søkere og støttemottakere må trykke glemt passord ved første innlogging.

Nye søkere må registrere profil i portalen.

Vår generelle søknadsveiledning finner du her.

Når det gjelder utbetaling av tidligere innvilget støtte, kan man sende en e-post til utbetaling@frittord.no for å få åpnet denne funksjonen.

Det blir mulig å levere sluttrapport for innvilgede prosjekter først senere i august.