Fritt Ords nye søknadsportal er nå tilgjengelig

1. august 2022

Det er nå mulig å levere søknad til fristene i august.

Fritt Ords nye søknadsportal er nå tilgjengelig her.

Det er nå mulig å levere søknad til fristene i august.

Alle tidligere søkere og støttemottakere må trykke glemt passord ved første innlogging.

Nye søkere må registrere profil i portalen.

Vår generelle søknadsveiledning finner du her.

Det er mulig å levere utbetalingsanmodning i portalen for støtte innvilget i mai.
Når det gjelder utbetaling av tidligere innvilget støtte, send en epost til utbetaling@frittord.no.

Det blir mulig å levere sluttrapport for innvilgede prosjekter først senere i august.