Fritt Ords Pris 2015 til Robin Schaefer og Jan Erik Skog

2. mars 2015

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2015 tildeles varslerne Robin Schaefer og Jan Erik Skog for deres modige innsats for å avdekke kritikkverdige forhold i norsk arbeidsliv.

Schaefer og Skog har varslet om alvorlige mangler i etterforskning av en drapssak og om korrupsjon i offentlig sektor. De har hatt enkelte støttespillere i sitt varslingsarbeid, men har fremfor alt møtt kraftig motstand over lengre tid internt på sine arbeidsplasser. For begge har det derfor krevd mot og vært en stor personlig belastning å bruke ytringsfriheten.

Mye tyder på at det ikke er blitt lettere å være varsler i Norge de siste årene. Takhøyden for kritikk og ytringer er lav mange steder i samfunnslivet, og varslere møter oftere motstand og utfrysing enn konstruktiv samarbeidsvilje.

-Fritt Ords håp er at Robin Schaefer og Jan Erik Skogs innsats vil bidra til å løfte frem varslernes viktige rolle i samfunnet, og til at fremtidige varslere blir møtt på en profesjonell måte. Derfor får de Fritt Ords Pris 2015, sier styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn.

Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 400 000 kroner, som deles mellom årets to mottagere. Med prisen følger Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen finner sted torsdag 7. mai 2015 kl. 19 i Den norske Opera & Ballett i Oslo.

Robin Schaefer
Politietterforsker Robin Schaefer (45) varslet i januar 2014 ledelsen ved Hordaland politidistrikt om det han oppfattet som alvorlige svakheter ved etterforskningen av åtte år gamle Monika Sviglinskajas død. Saken var ett og et halvt år tidligere blitt henlagt som selvdrap. Robin Schaefers kritikk av etterforskningen ble avvist av ledelsen. Han tok omsider kontakt med morens bistandsadvokat Stig Nilsen, et valg som er blitt fremholdt som avgjørende for at saken ble gjenåpnet i mai 2014.

I boken Monika-saken. Min historie – fra drapsetterforsker til varsler, som utkom i februar 2015, beskriver Robin Schaefer hvordan han ble bedt om å holde sine innvendinger for seg selv, og hvordan han til slutt skal ha fått beskjed om å holde seg helt unna saken. Til tross for negative reaksjoner fra sine ledere har Robin Schaefer fulgt sin samvittighet, og med det bidratt til å få gjenåpnet en alvorlig drapssak, samtidig som kritikkverdige forhold ved landets nest største politidistrikt er blitt avdekket. Varslingssaken har allerede bidratt til å endre reglene for henleggelse av mistenkelige dødsfall.

Robin Schaefer er politioverbetjent ved Felles operativ enhet, Analyse- og registerseksjonen, Bergen sentrum politistasjon. Tidligere var han etterforsker ved Spesialseksjonen for etterforskning av vold og sedelighetssaker samme sted. Han har gjennomført videreutdanning i etterforskning av vold og drap og lederkandidatutdannelse ved Politihøgskolen.

Jan Erik Skog
Tillitsvalgt Jan Erik Skog (69) varslet over en periode på ti år Oslo bystyre og styrene i Sporveisbussene (Unibuss) og Oslo Sporveier (KTP) om en rekke kritikkverdige forhold ved konsernene som driver Oslo kommunes kollektivtrafikk. Som de ansattes representant rapporterte han om flere tilfeller av korrupsjon, derunder grove overfaktureringer, betalte smørereiser og innkjøpsavtaler inngått med personer nært knyttet til ledelsen.

Skog holdt fast ved sin overbevisning om at disse forholdene måtte undersøkes, til tross for at omfattende dokumentasjon levert i tidsrommet 2000-2009 ikke ble fulgt opp. Han har beskrevet perioden som vanskelig. Først i 2011, da en salgssjef hos bussprodusenten MAN i Tyskland ble dømt for å ha bestukket innkjøpsansvarlige i blant annet Unibuss, ble korrupsjonsanklagene tatt på alvor.

Jan Erik Skogs varsling resulterte i opprullingen av en av de mest omfattende korrupsjonssakene i Norge i nyere tid. Seks hovedmenn i Unibuss-saken ble i desember 2014 dømt til fengsel i til sammen 23 år. Alle dommene er anket, til dels bare over straffutmålingen.

Skog var tillitsvalgt i Sporveisbussene/Unibuss fra selskapet ble etablert i 1997 og frem til 2009. Den tidligere busselektrikeren er nå pensjonist.

Fritt Ord
Fritt Ords styre består av Georg Fr. Rieber-Mohn (styreleder), Grete Brochmann (nestleder), Christian Bjelland, Liv Bliksrud, Alexandra Bech Gjørv, Guri Hjeltnes, Frank Rossavik og Sigrun Slapgard.

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.

Se tidligere prisvinnere: www.frittord.no/priser/fritt-ords-pris

Kontakt
Prisvinner Robin Schaefer kontaktes gjennom Frode Molven i forlaget Vigmostad og Bjørke, mobil 400 08 472

Prisvinner Jan Erik Skog, mobil 412 10 034

Fritt Ords styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn, mobil 951 53 255

Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås, mobil 908 68 139

Foto
Jan Erik Skog: Tatt av Jørgen Braastad / VG. Scanpix.
Robin Schaefer: Tatt av Helge Skodvin. Vigmostad og Bjørke forlag.