Fritt Ords Pris 2018 til journalistene i Tysfjord-saken

3. april 2018

PRESSEMELDING 4.4.18

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2018 tildeles journalistene Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta for deres tillitsbaserte og konsekvensrike gravejournalistikk i Tysfjord-saken.

- Saken er et spesielt godt eksempel på omfattende, undersøkende journalistikk med store samfunnsmessige følger. Den kan være en inspirasjon i en mediesituasjon der norske redaksjoner strever med å prioritere store og krevende prosjekter, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Tysfjord-saken befinner seg i kjernen av journalistikkens samfunnsoppdrag om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep og forsømmelser, og avsløringene har fått store konsekvenser. Tysfjord-saken er blitt fulgt opp av politi, rettsvesen, offentlig forvaltning og berørte religiøse miljøer. Den har satt søkelys på plikten til å melde fra ved mistanke om overgrep, og avvergingsplikten som går foran taushetsplikten. Seksuelle overgrep er fortsatt et tema omgitt av tabuer og skam. Å skape tillitsrelasjoner til kilder over lang tid og gi overgrepsofre trygghet og medvirkning krever lytting og forståelse.

Lørdag 11. juni 2016 fortalte 11 personer i dokumentarreportasjen «Den mørke hemmeligheten» i VG om en flere tiår lang overgrepskultur i Tysfjord i Nordland. De fire journalistene som gjennomførte saken var Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta. Frilansjournalistene Amdal og Hætta arbeidet grundig med saken i en masteroppgave ved Høgskulen i Volda, før de tok kontakt med VG i 2014, og Berglund og Henriksen ved VGs Tromsø-kontor gikk inn i saken. De fire prisvinnerne arbeidet så videre med saken i nær to år.

Etter publiseringen i juni 2016 ble det raskt satt i gang etterforskning, og i november 2017 oppsummerte politiet funnene slik: 151 seksuelle overgrepssaker var avdekket, med 82 fornærmede og 92 mistenkte. Ofrene var fra 4 til 75 år gamle, de mistenkte fra 10 til 80 år. Overgrepene fant sted mellom 1953 og august 2017. Fra desember 2017 har dommene begynt å komme i rettsvesenet, med lange fengselsstraffer.

Svært mange av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord, og mange har tilknytning til den læstadianske menigheten. Denne situasjonen har ført til viktige ordskifter både om svakere vern mot overgrep i minoritetsmiljøer og farene for stigmatisering. Saken har vist hvor krevende det er å avdekke overgrep i minoriteter og lukkede religiøse miljøer på en måte som kombinerer sannhetssøken med forståelse og sensitivitet. Deler av Tysfjord-saken var kjent i offentligheten et tiår før journaliststudentenes og VGs omfattende og systematiske innsats, men ble i liten grad fulgt opp lokalt eller nasjonalt. Det ble stille.

Slik kunne det ha fortsatt også denne gang – hvis ikke prismottagerne hadde fastholdt sin forpliktelse overfor undersøkende journalistikk.

Prisvinnerne
Harald Amdal (33) er fra Sauda og har mastergrad i dokumentar og journalistikk fra Høgskulen i Volda. Han arbeider som frilansjournalist og journalistlærer. Tillitsbyggingsmetoden, som ble brukt til å avdekke Tysfjord-saken, innfører han nå for journaliststudentene på OsloMet – storbyuniversitetet og Høyskolen Kristiania.

Eirik Linaker Berglund (36) er fra Målselv, men har bodd mesteparten av sitt voksne liv i Tromsø. Der har han arbeidet som journalist i TV Tromsø, Nordlys og VG. Berglund tok sluttpakke da VGs Tromsø-kontor ble lagt ned i september 2016. Han er i dag kommunikasjonsrådgiver/fungerende kommunikasjonssjef i Tromsø kommune.

Thor Harald Henriksen (46) er fra Fauske i Nordland. Han har journalistutdanning og eksamener i historie, sosiologi og filosofi. Har jobbet over 20 år som journalist og redaktør i Nord-Norge, ni av dem ved VGs Tromsø-kontor. Tok i 2016 sluttpakke da VG la ned lokalkontorene, og har siden jobbet som vaktsjef i Nordlys.

Kenneth Hætta (40) er født i Oslo. Han er journalistutdannet ved tidligere Høgskolen i Oslo, har en mastergrad i dokumentar og journalistikk fra Høgskulen i Volda og en master i digital kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet med minoriteter og det flerkulturelle samfunn, og skrevet samtidsteater om livet i lukkede rom. Hætta er frilanser, men jobber i dag også som kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune.

Fritt Ords Pris
Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 400 000 kroner. I tillegg mottar prisvinnerne Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen finner sted onsdag 2. mai 2018 kl 19 i Den Norske Opera & Ballett i Oslo.

Se tidligere prisvinnere: www.frittord.no/priser/fritt-ords-pris

Stiftelsen Fritt Ord
Fritt Ords styre består av Grete Brochmann (styreleder), Bård Vegar Solhjell (nestleder), Anine Kierulf, Christian Bjelland, Guri Hjeltnes, Frank Rossavik og Sigrun Slapgard. Stiftelsens direktør er Knut Olav Åmås.

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.

Kontakt
Fritt Ords styreleder:
Grete Brochmann, mobil 99 27 87 30

Prisvinnerne:
Harald Amdal mobil 41 40 28 20
Eirik Linaker Berglund mobil 41 43 13 18
Thor Harald Henriksen mobil 91 16 99 41
Kenneth Hætta mobil 45 13 44 99

Nyheter

Skjermbilde 2022 11 23 kl. 02.49.22

– Shabana blir dokumentar-TV-serie. Nye Fritt Ord-tildelinger i oktober

27. november 2022

Fritt Ords større, ordinære tildelinger til i oktober gikk til et vell ulike prosjekter, blant dem en dokumentarserie om Shabana Rehman.

310855703 7293706317330836 6402539707896006049 n

Nye tildelinger i oktober 2022: Ny medieplattform på venstresiden.

18. november 2022

Fritt Ord har i oktober tildelt journalistikk-midler til Manifest Media for å bygge en «digital medieplattform til venstre for midten i norsk politikk» og dermed øke mediemangfoldet. I samme tildelingsrunde i 2022 støttes internasjonal gravejournalistikk, lokaldebatt i Valdres og alt fra tegneserier til sport, russisk påvirkning i Norge, kjærlighet og dekolonisering.

Ruth nordic black ingrid fadnes 172

Nye tildelinger i september

7. november 2022

Fritt Ords bevilgninger i september (mindre søknadssaker) gikk til rundt hundre ulike prosjekter – både bøker, dokumentarer, teaterforestillinger, debatter, utstillinger og seminarer. Blant dem er en forestilling om sangeren Ruth Reese på Nordic Black Theatre og et manus fra dramatiker Monica Isakstuen.

Skjermbilde 2022 10 27 kl. 13.56.22

Pressens 22. juli-dekning – Ble det for mange bilder av rosetog og for få bilder av døde ungdommer?

28. oktober 2022

– Kanskje ble det lettere å overse terroren når vi bare fikk bilder av rosetog i mediene og for få bilder av døde ungdommer fra Utøya. Det sa generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø da hun kommenterte Retrievers nye rapport om 22. juli-dekningen. Redaktørstyrte norske medier har latt være å publisere de mest dramatiske fotografiene tatt på Utøya.