Fritt Ords Pris 2018 tildelt journalistene i Tysfjord-saken

2. mai 2018

PRESSEMELDING 2.5.18

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2018 ble onsdag kveld tildelt journalistene Harald Amdal, Eirik Linaker Berglund, Thor Harald Henriksen og Kenneth Hætta for deres tillitsbaserte og konsekvensrike gravejournalistikk i Tysfjord-saken.

- Tysfjord-saken er et eminent eksempel på omfattende undersøkende journalistikk med viktige samfunnsmessige følger, i en mediesituasjon der norske redaksjoner strever med å prioritere store og krevende prosjekter, sa Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann under prisutdelingen.

- Tysfjord-saken har vist hvor vanskelig det er å avdekke overgrep i minoriteter og lukkede religiøse miljøer på en måte som kombinerer sannhetssøken med forståelse og sensitivitet. Saken har kalt fram de beste sidene ved pressen som samfunnsmessig institusjon: Bidra til en best mulig ytringskultur. Bidra til en mest mulig åpen, kunnskapsbasert og opplyst offentlig samtale, sa Brochmann i sin tale.

Lørdag 11. juni 2016 fortalte 11 personer i dokumentarreportasjen «Den mørke hemmeligheten» i VG om en flere tiår lang overgrepskultur i Tysfjord i Nordland.

Etter publiseringen i juni 2016 ble det raskt satt i gang etterforskning, og i november 2017 oppsummerte politiet funnene slik: 151 seksuelle overgrepssaker var avdekket, med 82 fornærmede og 92 mistenkte. Ofrene var fra 4 til 75 år gamle, de mistenkte fra 10 til 80 år. Overgrepene fant sted mellom 1953 og august 2017. Fra desember 2017 har dommene begynt å komme i rettsvesenet.

- Underveis i arbeidet ble vi advart mot at vi sto i fare for å sette merkelappen “overgripere” både på Tysfjord og den samiske kulturen. Men å avdekke systemsvikt får positive konsekvenser for enkeltmennesker og grupper, sa Kenneth Hætta da han mottok prisen.

- Dette er historien om modige kvinner og menn i og fra Tysfjord. Barn, unge, foreldre som gjennom flere tiår har ropt om hjelp, men ikke blitt hørt, sa Eirik Linaker Berglund og Thor Harald Henriksen i sin pristale, der de fortalte at de vil bruke sin del av prispengene til å starte et fond bl.a. for å hjelpe barn og unge i Tysfjord. «Anne Malenes minnefond» er oppkalt etter et av overgrepsofrene, Anne Malene Paulsen, som døde i 2015.

- Jeg vil bruke min del av prispengene til nye journalistiske prosjekter for å beskytte mennesker mot overgrep og forsømmelser, sa Harald Amdal i sin pristale.

Prisvinnerne
Harald Amdal (33) er fra Sauda og har mastergrad i dokumentar og journalistikk fra Høgskulen i Volda. Han arbeider som frilansjournalist og journalistlærer.

Eirik Linaker Berglund (36) er fra Målselv, men har bodd mesteparten av sitt voksne liv i Tromsø. Der har han arbeidet som journalist i TV Tromsø, Nordlys og VG. Han er i dag kommunikasjonsrådgiver/fungerende kommunikasjonssjef i Tromsø kommune.

Thor Harald Henriksen (46) er fra Fauske i Nordland. Han har journalistutdanning og eksamener i historie, sosiologi og filosofi. Har jobbet over 20 år som journalist og redaktør i Nord-Norge, ni av dem ved VGs Tromsø-kontor. Jobber i dag som vaktsjef i Nordlys.

Kenneth Hætta (40) er født i Oslo. Han er journalistutdannet ved tidligere Høgskolen i Oslo, har en mastergrad i dokumentar og journalistikk fra Høgskulen i Volda og en master i digital kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI. Hætta er frilanser, men jobber i dag også som kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune.

Fritt Ords Pris
Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse. Prisbeløpet er på 400 000 kroner. I tillegg mottar prisvinnerne Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas. Prisutdelingen fant sted onsdag 2. mai 2018 kl 19 i Den Norske Opera & Ballett i Oslo.

Se tidligere prisvinnere: www.frittord.no/priser/fritt-ords-pris

Pressemelding med begrunnelse fra Fritt Ords styre: http://www.frittord.no/aktuelt/fritt-ords-pris-2018-til/

Kontakt
Fritt Ords styreleder:

Grete Brochmann, mobil 99 27 87 30

Prisvinnerne:
Harald Amdal, mobil 41 40 28 20
Eirik Linaker Berglund, mobil 41 43 13 18
Thor Harald Henriksen, mobil 91 16 99 41
Kenneth Hætta, mobil 45 13 44 99

Taler fra prisutdelingen:
Tale, Grete Borchmann (pdf)
Tale, Kenneth Hætta (pdf)
Tale, Harald Amdal (pdf)
Tale, Eirik Linaker Berglund og Thor Harald Henriksen (pdf)

Se opptak fra prisutdelingen

Program:
Pa Pa Pa fra Tryllefløyten av W.A. Mozart

Fra Operaens barnekor:
Inga Lohne-Otterstad og Aksel Johannes Rykkvin
Klaver: David MaiwaldPRISUTDELING
Grete Brochmann
Styreleder i Fritt Ord

Daisies
Skrevet av Ronja Larsen
Vokal: Ronja Larsen
Klaver: Elias Ingebrigtsen

PRISTALE
Kenneth Hætta
Harald Amdal

Lulesamisk folketone
Vokal: Kalle Urheim
Trompet: Ole Jørn Myklebust

PRISTALE
Eirik Linaker Berglund
Thor Harald Henriksen

Utdrag fra Some see stages

Fra Nasjonalballetten UNG:
Nora Augustinius, Isabel Vila, Jonathan Olofsson
og Jacob Roter

Koreografi/scenografi: Cina Espejord
Musikk: Ólafur Arnalds