Hva skal vi med humaniora?

21. mars 2014

21. mars 2014 ble Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge overrukket til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under et lanseringsseminar i Fritt Ords lokaler.

Hva skal vi med humanoria final

Hvor står norsk humaniora i dag? Hva slags legitimitet har de humanistiske fagene i det norske samfunnet? Hva slags rolle bør humaniora spille i offentligheten? Hva kan gjøres for å fornye feltet og synliggjøre dets samfunnsmessige betydning? Er det krise?

I et forsøk på å svare på disse spørsmålene inneholder denne rapporten vurderinger av internasjonale humanioradebatter, en gjennomgang av humaniorabegrepets historie i Norge og av humanioras plass i det norske forsknings- og utdanningssystemet, intervjuer med en gruppe samfunnsaktører og en oversikt over argumenter som gjerne mobiliseres til humanioras forsvar.

Rapporten identifiserer fire områder der det står særskilte ting på spill for humanioras samfunnskontrakt: ”Offentlighet og dannelse”, ”Det nasjonale og det globale”, ”Nytte og beredskap”, ”Vitenskapssyn og egenart”, og tar til orde for en idé om humaniora som en type vitenskapelig beredskap som gjør oss bedre rustet til å takle kriser, det uforutsette, usikre og tilfeldige.

Til slutt foreslås mulige kursendringer og tiltak for å styrke norsk humaniora i møte med dagens og framtidens utfordringer.

Arbeidsgruppen er nedsatt og ledet av Helge Jordheim og Tore Rem på oppdrag fra Fritt Ord. Den har bestått av:

- Kristin Asdal, professor i teknologi og vitenskapsstudier ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), Universitetet i Oslo.

- Torkel Brekke, professor i religionshistorie og Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo.

- Mari Hvattum, professor i arkitekturhistorie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

- Helge Jordheim, professor i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo.

- Tore Rem, professor i britisk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo.

- Erling Sandmo, professor i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo.

- Espen Ytreberg, professor i medievitenskap ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Universitetet i Oslo.