Hvorfor snakker ikke arkitekter?

29. april 2024

Arkitektforbundet og Stiftelsen Fritt Ord inviterer til debattseminar 29. april 2024.

Debattene om arkitektur, byutvikling og stedsutvikling engasjerer stadig flere. Men hvor er arkitektene?

Her kan du se hele debatten i opptak.

Hvor er arkitektene?

Arkitekturopprøret har bidratt til å skape nye diskusjoner om estetikk. Samtidig opererer norske arkitekter i et felt der både store utbyggere og offentlige myndigheter setter mange premisser. Listen over temaer der arkitekter vegrer seg for å ta ordet er lang: kritikk av byggherrer, dårlig kvalitet på nybygg, dårlige konkurransevilkår, Statsbyggs rolle og nå sist Arkitekturopprøret. Hvorfor deltar ikke arkitektene og hvordan kan situasjonen endres?

Debattseminaret vil bringe arkitekter, utbyggere, myndigheter, medier og Arkitekturopprøret sammen til samtale.

Mandag 29.4.24. kl 18.30-21.00
Stiftelsen Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo

Arkitekt 2024   3

Debattdeltagere

Kyrre Sundal, partner i arkitektkontoret Mad: Har arkitekter ytringslyst?

Kristian Hoff-Andersen, medlem i Arkitekturopprøret: Litt for frie stemmer? En refleksjon rundt arkitekturopprøret og yrket

Maren Bjerkeng, utviklingsdirektør i Aspelin Ramm: Welcome to the jungle: Hvordan snakke om arkitektur?

Gaute Brochmann, redaktør i Arkitektur og kritiker i Morgenbladet: – Det er uendelig komplekst. Betraktninger om debattkulturen til Norges kanskje minst frittalende yrkesgruppe
Gaute Brochmans presentasjon (lysark)

Samtaleleder:
Hilde Sandvik

Arkitekt 2024   10
Collage fritt ord dupleks

Ingen påmelding nødvendig. Arrangementet strømmes på frittord.no og opptak blir tilgjengelig etterpå.
(Oppdatert 30.4: Eventet lot seg ikke strømme, men videoopptak ligger Fritt Ords YouTube-kanal – lenke øverst i saken)

Skjermbilde 2024 04 30 kl. 08.32.14
Eivind Moe, styreleder i Kunst og design i skolen, var blant mange som stilte spørsmål fra salen denne kvelden (utsnitt av video)

Gaute Brochmann, arkitekturkritiker, og Kristian Hoff-Andersen, arkitekt og medlem i Arkitekturopprøret, diskuterer makten Arkitekturopprøret har fått i arkitekturdebatten på kort tid.

Se avrundingsrunden i debatten.

– Kan arkitektene diskutere arkitektur bredere?

– Ja, sa Gaute Brochmann, som etterlyste at arkitektene blir opptatt av språk, og enklere språk, når de skal uttrykke seg.

– Ja, sa Kristian Hoff-Andersen, men de må snakke med med sin arkitektur. Alle liker brutalisme etter tre timers forklaring. bq. Nå har det vært 90 år med modernisme, og fortsatt vil folk heller ha en dorisk søyle enn en glatt vegg. Arkitekter må tørre å kritisere kolleger og komme med eksempler, når de gjør det.

Alle foto og video: Henrik Pryser Libell / for Fritt Ord

Debatten var arrangert av

Skjermbilde 2024 04 17 kl. 11.42.15
Skjermbilde 2024 04 17 kl. 11.39.40