7. juni fylte Stiftelsen Fritt Ord 48 år!

7. juni 2022

Institusjonen Fritt Ord ble stiftet 7. juni 1974. Ukjent for mange er at Fritt Ord har sin opprinnelse i kioskkjeden Narvesen.

De fleste tenker gjerne på Narvesen som stedet man stikker innom for å kjøpe seg en matbit på farten, men i årene etter andre verdenskrig var Narvesens Kioskkompani den eneste åpne distribusjonskanalen for aviser og tidsskrifter i Norge. Initiativet til opprettelsen av stiftelsen kom fra Narvesens administrerende direktør Jens Henrik Nordlie, viseadministrerende direktør Finn Skedsmo og høyesterettsadvokat Jens Christian Hauge, som alle tre var veteraner fra andre verdenskrig. Okkupasjonen av Norge med politisk ensretting og forbud mot alle frie meninger var en tydelig påminnelse om at et folkestyre ikke kan leve uten ytringsfrihet. Denne friheten forutsatte ikke bare at alle kunne skrive og si hva de ønsket, men også at innlegg i samfunnsdebatten også nådde frem til landets innbyggere.

For å sikre en permanent åpen distribusjon av aviser og tidsskrifter til befolkningen, og for å bidra til å gi ytringsfriheten et fastere vern, valgte ledelsen i Narvesen å etablere stiftelsen med navnet Institusjonen Fritt Ord 7. juni 1974. Stiftelsen overtok alle aksjene i Narvesen-selskapet, med mål om å sikre selskapets uavhengighet som en ansvarlig eier. Samtidig ble Narvesen fusjonert med Norsk Spisevognselskap, som var et heleid datterselskap av NSB, nå Vy.

Fra starten av hadde Fritt Ord tiltak som støtte til det nyopprettede Institutt for Journalistikk, et stipendprogram for å stimulere belysning av ytringsfriheten og ikke minst Fritt Ords Pris.

Etter hvert som internett skapte nye uttrykks- og distribusjonsmuligheter, og det flerkulturelle mediesamfunnet reiste nye spørsmål om ytringsfrihetens vilkår, valgte Fritt Ord gradvis å slippe de tette båndene til Narvesen. Forbindelsen mellom stiftelsen og bedriften ble avsluttet da Fritt Ord solgte sine siste aksjer i Narvesen i 2001.

I 2024 fyller Fritt Ord 50 år. Dette markeres blant annet ved utgivelse av en kritisk og selvstendig bok om stiftelsens historie fra etableringen i 1974 og frem til i dag. Boken skrives av Hilde Gunn Slottemo, som er professor i historie ved Nord universitet, og skal i tillegg til Fritt Ords historie ta opp i seg og speile den norske og internasjonale samfunnsutviklingen i samme tidsperiode.