7. juni fylte Stiftelsen Fritt Ord 48 år!

7. juni 2022

Institusjonen Fritt Ord ble stiftet 7. juni 1974. Ukjent for mange er at Fritt Ord har sin opprinnelse i kioskkjeden Narvesen.

De fleste tenker gjerne på Narvesen som stedet man stikker innom for å kjøpe seg en matbit på farten, men i årene etter andre verdenskrig var Narvesens Kioskkompani den eneste åpne distribusjonskanalen for aviser og tidsskrifter i Norge. Initiativet til opprettelsen av stiftelsen kom fra Narvesens administrerende direktør Jens Henrik Nordlie, viseadministrerende direktør Finn Skedsmo og høyesterettsadvokat Jens Christian Hauge, som alle tre var veteraner fra andre verdenskrig. Okkupasjonen av Norge med politisk ensretting og forbud mot alle frie meninger var en tydelig påminnelse om at et folkestyre ikke kan leve uten ytringsfrihet. Denne friheten forutsatte ikke bare at alle kunne skrive og si hva de ønsket, men også at innlegg i samfunnsdebatten også nådde frem til landets innbyggere.

For å sikre en permanent åpen distribusjon av aviser og tidsskrifter til befolkningen, og for å bidra til å gi ytringsfriheten et fastere vern, valgte ledelsen i Narvesen å etablere stiftelsen med navnet Institusjonen Fritt Ord 7. juni 1974. Stiftelsen overtok alle aksjene i Narvesen-selskapet, med mål om å sikre selskapets uavhengighet som en ansvarlig eier. Samtidig ble Narvesen fusjonert med Norsk Spisevognselskap, som var et heleid datterselskap av NSB, nå Vy.

Fra starten av hadde Fritt Ord tiltak som støtte til det nyopprettede Institutt for Journalistikk, et stipendprogram for å stimulere belysning av ytringsfriheten og ikke minst Fritt Ords Pris.

Etter hvert som internett skapte nye uttrykks- og distribusjonsmuligheter, og det flerkulturelle mediesamfunnet reiste nye spørsmål om ytringsfrihetens vilkår, valgte Fritt Ord gradvis å slippe de tette båndene til Narvesen. Forbindelsen mellom stiftelsen og bedriften ble avsluttet da Fritt Ord solgte sine siste aksjer i Narvesen i 2001.

I 2024 fyller Fritt Ord 50 år. Dette markeres blant annet ved utgivelse av en kritisk og selvstendig bok om stiftelsens historie fra etableringen i 1974 og frem til i dag. Boken skrives av Hilde Gunn Slottemo, som er professor i historie ved Nord universitet, og skal i tillegg til Fritt Ords historie ta opp i seg og speile den norske og internasjonale samfunnsutviklingen i samme tidsperiode.

Nyheter

Image 1

Ukraine’s Creative Resistance: Culture, Art and Expression in Wartime

3. desember 2022

The Fritt Ord Foundation and the Open Society Foundations cordially invite you to a one-day event on 5 December 2022, titled Ukraine’s Creative Resistance: Culture, Art and Expression in Wartime. The event will bring together Ukrainian authors, journalists, photographers, documentary filmmakers, cultural curators, musicians, and civil society actors. We will experience and understand Ukrainian culture and through panel discussions examine the role artistic creation – through both words and images – has played in Ukrainian resilience. We will hear from artists who are creating in wartime about how their artistic vision and identity as Ukrainian artists have shifted since Russia’s brutal invasion, and from writers and journalists about finding the language to speak to their audiences in wartime and how their work will contribute to the documentation of war crimes. We will explore the more global questions of whether there is room for art among the brutality of war, and whether art is actually a critical part of healing and resistance.

Skjermbilde 2022 11 23 kl. 02.49.22

– Shabana blir dokumentar-TV-serie. Nye Fritt Ord-tildelinger i oktober

27. november 2022

Fritt Ords større, ordinære tildelinger til i oktober gikk til et vell ulike prosjekter, blant dem en dokumentarserie om Shabana Rehman.

310855703 7293706317330836 6402539707896006049 n

Nye tildelinger i oktober 2022: Ny medieplattform på venstresiden.

18. november 2022

Fritt Ord har i oktober tildelt journalistikk-midler til Manifest Media for å bygge en «digital medieplattform til venstre for midten i norsk politikk» og dermed øke mediemangfoldet. I samme tildelingsrunde i 2022 støttes internasjonal gravejournalistikk, lokaldebatt i Valdres og alt fra tegneserier til sport, russisk påvirkning i Norge, kjærlighet og dekolonisering.

Ruth nordic black ingrid fadnes 172

Nye tildelinger i september

7. november 2022

Fritt Ords bevilgninger i september (mindre søknadssaker) gikk til rundt hundre ulike prosjekter – både bøker, dokumentarer, teaterforestillinger, debatter, utstillinger og seminarer. Blant dem er en forestilling om sangeren Ruth Reese på Nordic Black Theatre og et manus fra dramatiker Monica Isakstuen.