Har de rike fått bygge for mye i strandsonen?

14. desember 2023

Har de rike for lett fått bygge for mye i strandsonen? Det skal lokalavisa i Asker og Bærum, Budstikka, grave mer i. Samtidig vurderer Nordstrands Blad å hyre geologer til å undersøke en farlig vei som kommunen glemmer. Les om nye tildelinger til journalistikk i desember.

Lokalavisa Budstikka har fått 150 000 kroner til prosjektet «Graving i strandsonen» – om privat eiendomsrett, fri ferdsel og kommunal forvaltning.

Siden midten av 1960-tallet har det vært bygge- og deleforbud i hundremetersbeltet mot sjøen i Norge, populært kalt strandsonen. Til tross for forbudet utføres det stadig små og store tiltak. I Asker og Bærum er det på under 20 år blitt nesten 500 flere boliger i strandsonen, forteller journalist Kine Thorsen og viser til tall fra SSB. I tillegg kommer over hundre nye fritidsboliger.

I 2022 var Asker den kommunen som både mottok og innvilget flest søknader om å bygge nye bygninger i hundremetersbeltet fra saltvann. Av 135 søknader ble 113 innvilget. I tillegg kommer en rekke små og store tiltak som plattinger, anneks, brygger og tilbygg. Det er alltid en «brygge på Snarøya», som en lokalpolitiker i planutvalget i Bærum nylig sukket i et leserinnlegg om byggesaker.

Badehus til millioner
For allmennheten betyr det ofte at strandsonen ikke blir like tilgjengelig, mens det blir enklere å bruke tomten for de som bor der – og det medfører ofte verdiøkning, på allerede dyre tomter. Eiendomsmarkedet i Asker og Bærum har noen av landets høyeste priser, og de aller dyreste boligene ligger i strandsonen. Et badehus på noen få kvadrat kan fort koste flere millioner kroner. En enebolig nær vannet koster flere titalls millioner. Nylig ble en luksusvilla i strandkanten på Nesøya solgt med det som trolig er prisrekord for Asker-øya: 95 millioner kroner.

Budstikka skal i prosjektet Fritt Ord støtter, kartlegge nedbygging av strandsonen to tiår tilbake i tid, samt undersøke kommunenes dispensasjonspraksis og ulovlighetsoppfølging. Slipper de rike unna med store brygger, er spørsmålet satt på spissen.

Strandsonesatsinger i flere lokalaviser
Støtten skal gå til vikarer for faste journalister som jobber med prosjektet, forteller Thorsen, som skal jobbe på saken sammen Åsmund Løvdal Austenå og Truls Fenre. Prosjektet ledes av politisk redaktør Dag Otter Johansen og konstituert ansvarlig redaktør Anniken Renslo Sandvik.

– Ideen har vokst frem over tid. Vi skriver stadig enkeltsaker om strandsonen og opplever stort engasjement rundt disse sakene. Nå er planen å gå mer systematisk til verks, sier de fem. Avisen har hatt andre lokalaviser på besøk i redaksjonen.

– Flere av dem har fortalt om egne strandsonesatsinger. Det har vi latt oss inspirere av. Vi er fortsatt helt i startgropen, og det blir spennende å se hva vi finner. Kanskje kan vi inspirere andre, hvis vi finner noe juicy og konkret som skaper debatt om strandsonen, sier Thorsen. Gravingen skal pågå de første månedene av 2024 og har også fått støtte fra Amedias gravefond.

Veiarbeidere tetter hull i Kongsveien
Veiarbeidere tetter hull i Kongsveien. Dette skjer ofte, fordi asfalten sprekker opp som følge av bevegelse i grunnen, sier journalistene i lokalavisen. Foto: Kristin Trosvik, Nordstrands Blad.

Varslet katastrofe på Nordstrand
Nordstrands Blad har fått 75 000 kroner til journalistikkprosjektet «Kongsveien – en varslet katastrofe?». Kongsveien er en sentral inn- og utfartsåre til Oslo-bydelen Nordstrand, men den er svingete og trang og ligger på leire og ustabil grunn. Det har vært stort engasjement rundt saken lokalt, forteller journalist Kristin Trosvik, som har jobbet med veien siden første gang avisen dekket den i 2009. En geolog engasjert i saken skrev i et leserbrev at «Kongsveien er livsfarlig».

– Veien er altfor smal og løper ut i et slags stup, asfalten sprekker opp hele tiden, sier Trovik.
– Blant de ordene som er brukt i analysene vi ber om tilgang til, er at veien rett og slett står i fare for å gli ut.
Det er hun og kollegene Jo Morgan Hartvin og Martin Thorland Jutkvam samt redaktør June Westerveld som skal gå saken nærmere etter i sømmene.

Kongsveien 6
Kongsveien på Nordstrand er farlig, mener lokalavisen. Nå vil de bokstavelig talt grave frem informasjon om saken. Foto: Martin Jutkvam, Nordstrands Blad.

– Vi skal bruke tid på å få innsyn i og granske risikovurderinger og sårbarhetsanalyser i anbefalingene Oslo kommune har fått om veien, forklarer Trosvik. De planlegger også å be om egne geotekniske analyser. Veien er aktuell igjen etter at det er satt i gang et storstilt oppgraderingsprosjekt av trikkelinjene – uten at veispørsmålet er løst.

– Hver gang vi skriver om Kongsveien, er det veldig godt lest og skaper debatt og mange tilbakemeldinger til redaksjonen, forteller journalistene, som også planlegger et debattmøte om saken.

Har tatt et standpunkt
– Et så sterkt engasjement, er det nesten i grenseland litt – aktivistisk?

– Jeg tenker det er slike ting lokalaviser skal engasjere seg i, faktisk noe det viktigste vi kan gjøre. Avisen har et klart standpunkt og har skrevet ledere om trafikksikkerheten i veien, så det er ikke hemmelig. Lokale politikere er også enige her, men et sted i forvaltningen står saken stille. Det er en rekke ting som eksperter har påpekt at burde vært gjort, om ikke veien skal legges i tunnel, for eksempel å måle tilstanden, lage støttemur og bytte rekkverk.

Midlene fra Fritt Ord går til fotografhonorar, vikar for tre journalister og arrangering av debattmøte om Kongsveien. Også Amedias gavefond har gitt støtte. Planen er å starte over nyttår.

Vil du ha nyheter om våre tildelinger, prosjekter og arrangementer? Abonner på vårt gratis nyhetsbrev.

Her kan du se alle tildelingene i journalistikk i desember.

Større bevilgninger i Norsk journalistikk desember 2023 (søknader om mer enn kr 100 000)

Aegean Boat Report, Norsk journalistikk: “Menneskerettighetsbrudd ved Europas grense”, om flyktningene i Egeerhavet, kr 50 000

Anne Gerd Grimsby Haarr, Norsk journalistikk: Podkasten “Oljelobbyen”, kr 100 000

Are Tågvold Flaten, Norsk journalistikk: AmerikanskPolitikk.no i 2024, kr 125 000

Asker og Bærums Budstikke AS, Norsk journalistikk: Prosjektet “Graving i strandsonen”, kr 150 000

Bergens Tidende AS, Norsk journalistikk: Vestlandsk kvalitetskritikk, kr 150 000

Cecilie Tyri Holt, Norsk journalistikk: “Kunstpodden” 2024, kr 50 000

Dagbladet, Norsk journalistikk: Dagbladet BOK i 2024, sakprosa, kr 200 000

Faktisk.no AS, Norsk journalistikk: “Faktisk Verifiserbar”, kr 400 000

Filter Nyheter, Norsk journalistikk: Reportasjeserie om demokratiets fall i USA, kr 150 000

Humanist forlag AS, Norsk journalistikk: Utgave 2 av H mag, “Det verste du kan si”, kr 50 000

International Consortium of Investigative Journalists, Norsk journalistikk: “Promoting Democracy and Freedom of Expression in Norway and Europe (…)”, kr 400 000

Investigate Europe gemeinnützige SCE mbH, Norsk journalistikk: Norwegian journalism as integral part of Investigate Europe del II), kr 300 000

Mediehuset Minerva, Norsk journalistikk: “I skyggen av «generasjon Greta Thunberg»: Den nye høyrebølgen”, kr 100 000

Montages, Norsk journalistikk: Montages 2024 – filmtidsskrift og kritikk, kr 150 000

NATT&DAG, Norsk journalistikk: NATT&DAGs kulturkritikk i 2024, kr 150 000

Nordiske Mediedager, Norsk journalistikk: Medieundersøkelsen 2024, kr 150 000

Nordiske Mediedager, Norsk journalistikk: “NMD Ung 2024”, kr 50 000

Nordstrands Blad, Norsk journalistikk: Journalistikkprosjektet “Kongsveien – en varslet katastrofe ?”, kr 75 000

Periskop.no – Kritikk av kunst for barn og unge, Norsk journalistikk: “Barn og unge som kritikere”, kr 80 000

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner, Norsk journalistikk: Seminaret “Fra bly til kunstig intelligens”, kr 40 000

Preus museum, Norsk journalistikk: Bok-kritikk, essay og dybdeintervjuer om fotografi i Tidsskriftet Fotografi, kr 75 000

Radio America Latina, Norsk journalistikk: Radioserien “Ola Verde” 2024 – Minoritetskvinners Kamp, kr 75 000

Rasmus Andreas Hungnes, Norsk journalistikk: Spelkritikk 2024, kr 100 000

Solum Bokvennen AS, Norsk journalistikk: BLA – produksjonsstøtte 2024, kr 200 000

Solum Bokvennen AS, Norsk journalistikk: “BLA og debutantanmeldelser”, kr 50 000

Stiftelsen Kunstkritikk, Norsk journalistikk: Nordiske perspektiver på internasjonale tendenser i kunst og samfunnsliv, kr 100 000

Subjekt AS, Norsk journalistikk: Subjekts satsing på anmelderi i 2024, kr 150 000

Trønder-Avisa, Norsk journalistikk: “Lokalmedia i møte med nasjonal presse”, dekning av Frosta-saken, kr 100 000

Vagant AS, Norsk journalistikk: Vagants nettutgave 2024, kr 100 000