Mediene og Baneheia-saken

10. oktober 2023

Norsk Presseforbund og Stiftelsen Fritt Ord presenterer i dag en omfattende rapport om mediedekningen av Baneheia-saken gjennom to tiår.

Rapporten er publisert her.

RAPPORT BANEHEIA-SAKEN

Rapporten inneholder tre selvstendige undersøkelser og analyser, samt læringspunkter til diskusjon i redaksjonene og i offentligheten.
– Vi mener det er viktig å sette et kritisk søkelys på mediedekningen av saken, gjennom ulike tidsperioder. Etter at Viggo Kristiansen ble frikjent etter å uriktig ha sonet en svært lang fengselsstraff, må også mediene gjøre en skikkelig gjennomgang av egen rolle. Vi håper denne rapporten vil gi et viktig bidrag til det, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.
– Å dyrke kritikk og selvkritikk er en forutsetning for at mediene skal kunne ha tillit i befolkningen. Derfor er det så viktig nå med interne og eksterne blikk på den helt spesielle historien som de mer enn 20 årene med Baneheia-dekning er: For å lære av den og hindre at noe lignende skjer igjen, sier direktør Knut Olav Åmås i Stiftelsen Fritt Ord.

Les om "fremleggelsen av rapporten her. ":/nb/aktuelt/de-store-mediene-innrommet-sine-feil-i-baneheia-saken

øslatelse av Viggo Kristiansen
Bærum 20210601. Svein Kristiansen kommer for å hente
Løslatelsen av Viggo Kristiansen fra Ila fengsel i Bærum, juni 2021. Faren, Svein Kristiansen, kommer for å hente sønnen etter at Høyesterett har avgjort at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen kan løslates. Foto: Heiko Junge / NTB

Rapporten består av tre hovedkapitler:

• En kvantitativ innholdsanalyse av rundt 3000 oppslag i åtte medier. Denne er gjort av medieanalysebyrået Retriever.
• En undersøkelse blant aktuelle medier om dekningen, kildebruken og vurderingene i redaksjonene. Denne er gjort av gruppe journalister og redaktører, ledet av Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.
• En forskeranalyse av mediedekningen, basert på innsiktene i kapittel 1 og 2, samt kvalitative intervjuer med pressefolk, advokater og støttespillere til Viggo Kristiansen. Denne er gjort av Kjersti Thorbjørnsrud, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Arne Jensen
Arne Jensen i Norsk Presseforbund presenterer funn fra rapporten.
Knut Olav Åmås og Elin Floberghagen
Knut Olav Åmås i Fritt Ord og Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund åpner seminaret.
Eivind Ljøstad (Fædrelandsvennen),  Per Arne Kalbakk (NRK), Kelly Lillesund (tidligere Discovery) og Kenneth Fossheim
Eivind Ljøstad (Fædrelandsvennen), Per Arne Kalbakk (NRK), Kenneth Fossheim (TV 2) og Kelly Lillesund (tidligere Discovery) diskuterer under seminaret.
Einar Tho , Eivind Ljøstad (Fædrelandsvennen), Karianne Solbrække (TV 2) og Tora Bakke Håndlykken (VG)
Hva har mediene lært? Einar Tho (Haugesunds Avis), Eivind Ljøstad (Fædrelandsvennen), Karianne Solbrække (TV 2) og Tora Bakke Håndlykken (VG) diskuterer.
Baneheia gard steiro   1
VG-leder Gard Steiro viser frem VGs krimplakat – i lys av hva VG og mediene kan lære av Baneheia-dekningen.

Presseforbundet og Fritt Ord har skrevet kronikk i Aftenposten tirsdag 10. oktober om funn i rapporten.