Muslimhat og muslimfiendtlighet

9. oktober 2019

​Fritt Ords prosjekt «Islam i Norge» inviterer til åpent møte om muslimhat og muslimfiendtlighet onsdag 9. oktober 2019, kl. 18.00–19.30 på Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo.

Når blir hat og fiendtlighet farlig, og hva er grunnene til at disse fenomenene finnes? Hvordan er det å bli utsatt for hat og fiendtlighet på grunn av etnisk og religiøs tilknytning? På hvilken måte påvirker muslimhat og muslimfiendtlighet samfunn, språk og identitet, og hva ser vi når vi trekker paralleller mellom muslimhat og antisemittisme? Hvordan jobbes det konkret for å kartlegge og forebygge fenomenet?

Samtale med Cora Alexa Døving, forsker I ved HL-senteret, Lasse Josephsen, skribent og forfatter, Usman Asif, skribent, og Abetare Krasniqi, politiførstebetjent i Kripos.

Møteleder er Kaia Storvik, ansvarlig redaktør i Agenda Magasin.

Lenke til Facebook-arrangement.
Møtet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Program
Velkommen ved Grete Brochmann, styreleder i Fritt Ord
Kort introduksjon ved møteleder Kaia Storvik
Samtale og diskusjon mellom paneldeltakerne ledet av Kaia Storvik

Om møteserien «Islam i Norge»:
Stiftelsen Fritt Ord har tatt initiativ til en serie dialogmøter med tema islam i Norge. Det er Fritt Ord som inviterer til dialogmøtene, og en programkomité bestående av Hawa Muuse, Sylo Taraku, Usman Asif og Linda Noor utarbeider tema og program for møtene. Målet er å bidra til diskusjon om samfunnsaktuelle spørsmål innen islam på tvers av personlig overbevisning og religiøst ståsted. Invitasjon til møtene går ut til et bredt spekter av deltakere, både muslimer og ikke-muslimer, med et spesielt engasjement for å diskutere islam i Norge.