Offisiell åpning av Artica Svalbard

30. mars 2017

Stiftelsen Artica Svalbard ble etablert høsten 2016 av Fritt Ord, Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge og Kulturdepartementet for å bidra til kulturlivet på Svalbard.

Den nye stiftelsen inviterer til åpningsfest fra 29. mars til 1. april i Longyearbyen, hvor de også annonserer de første kunstnerne og forfatterne som er valgt ut til Artica Svalbards gjestekunstnerprogram. Åpningen blir markert med en rekke arrangementer som vil vise fram samarbeid og muligheter på Longyearbyens kulturscene.

Artica Svalbard skal legge til rette for diskusjoner og tenkning om Arktis og hvor viktig området er for resten av verden når det gjelder ressurser, natur, teknologi, samfunn, kultur og geopolitikk. Et viktig bakteppe er endringene vi ser innenfor klima og politikk – både internasjonalt og i nordområdene.

Den offisielle åpningen 30. mars i Longyearbyen kulturhus vil bli foretatt av H.M. Dronning Sonja, kulturminister Linda Hofstad Helleland og lokalstyreleder Arild Olsen. Andre gjester vil være grunnleggerne av Artica, kunstnere, forfattere, lokale og internasjonale samarbeidspartnere

Program: onsdag 29. mars

18.00–21.00: Åpent verksted
Articas verksted, Veg 608 – 3, Longyearbyen, Svalbard, Norge

Articas verksted åpner dørene for første gang. Kom og se det i bruk, og snakk med stiftelsen om hva som lages her. Articas verksted inneholder blant annet en trykkpresse som tilhører Queen Sonja Print Award, men som Artica får bruke eksklusivt i Longyearbyen.

Det vises fram verk av kunstnerne Sarah Gerats og Stein Henningsen som er basert i Longyearbyen, kuratert av Arctic Action.

Program: torsdag 30. mars

16.00–16.50: Filmvisning, Hunters Since the Beginning of Time
av Artica Svalbards gjestekunstner Carlos Casas
Longyearbyen kulturhus

Langs kysten av Beringhavet møter vi et lite samfunn av hvalfangere som kjemper for å overleve ved å holde en tusen år gammel tradisjon i hevd og takle et av de mest ekstreme miljøene på kloden.

- Jeg ville fange inn den tusen år lange tradisjonen for tsjuktsjisk hvalfangst og hvordan de overlever ved å bruke eldgamle jaktteknikker etter press fra internasjonale kommisjoner. Jeg ville også få med jakten i all dens prakt og det rituelle i at alt skjer til sin tid og i en bestemt syklus. Jeg var interessert i hvordan de overlever, og i næringssyklusen deres. Jeg ville lage en film om næringskjeden til en hvalfanger, fra vinter til sommer, fra fisk og sel til hval. Jeg ville at filmen skulle være en handlingsdrevet film uten noe særlig dialog – en rent cinematisk og visuell opplevelse. En film som viser livsgrunnlaget og besluttsomheten til verdens siste hvalfangere, sier gjestekunstner Carlos Casas om filmen.

17.30–19.45: Offisiell åpning av Artica Svalbard
Longyearbyen kulturhus

Den offisielle åpningen av Artica Svalbard og gjestekunstnerprogrammet vil bli foretatt av H.M. Dronning Sonja, kulturminister Linda Hofstad Helleland og lokalstyreleder Arild Olsen i Longyearbyen kulturhus. Åpningen blir fulgt av kunngjøringer fra grunnleggerne og samarbeidspartnere av Artica Svalbard med innspill fra Longyearbyens ungdommer representert av Malin Nilssen Alexandersen. Kunstnerne og forfatterne som er valgt ut til Artica Svalbards gjestekunstnerprogram vil bli annonsert. Musikk av Mette Henriette.

Åpningen markerer også begynnelsen på samarbeidet med Nordnorsk Kunstmuseum og Kunsthall Svalbard, som vil være viktige partnere i offentlige prosjekter og arrangementer, sammen med Queen Sonja Print Award, Norsk PEN og OCA, Office of Contemporary Art Norway, som vil velge ut kunstnere og forfattere fra sine nettverk. Disse vil ha Svalbard som oppholdssted i 3–9 måneder hver – utover året og i årene som kommer.

Program: fredag 31. mars

Longyearbyen Frokostsamtale er det første av Articas mange offentlige arrangementer.
Hovedmålet er å skape dialog med lokalsamfunnet i Longyearbyen og gjester fra inn- og utland. Sammen spør vi spørsmål som er viktige for Longyearbyen, ledet av William Nygaard, leder i Norsk PEN, kunstner A K Dolven, studenter fra Universitetssenteret på Svalbard og stifter av Polar Permaculture Benjamin Vidmar.

08.30–09.00: Longyearbyen Frokostsamtale #1
Articas verksted, Veg 608 – 3, Longyearbyen, Svalbard, Norway

Kunstner A K Dolven snakker med Benjamin Vidmar fra Polar Permaculture – et grasrotselskap i Longyearbyen som baserer seg på permakulturbasert matproduksjon i det arktiske klimaet og områder med permafrost. Artica Svalbards gjesteforfattere og -kunstnere vil bidra i drivhusarbeidet. Ved å dyrke kortreist mat blir de direkte med på å skape næring og vekst. Dolven og Vidmar drøfter nye tilnærminger til bærekraftig utvikling i et skiftende klima i Arktis og hvordan Articas gjesteforfattere og -kunstnere vil bli involvert i dette spennende arbeidet.

10.00–10.30: Longyearbyen Frokostsamtale #2, UNIS
Universitetssenteret på Svalbard

Studenter ved Universitetssenteret på Svalbard og William Nygaard, leder av Norsk PEN, stiller spørsmål ved om forskningen kan være uavhengig, og om den kan eksistere sammen med kunsten.

11.00–11.30: Samarbeidsmarkering, Longyearbyen bibliotek

Articas boksamling blir slått sammen med Longyearbyen bibliotek, og vi feirer denne felles kulturinnsatsen sammen. Ord av Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord og Longyearbyen biblioteksjef Elin Anita Olsrud.

19.00–19.50: Filmvisning, Hunters Since the Beginning of Time
av Artica Svalbards gjestekunstner Carlos Casas
Longyearbyen kulturhus

Program: lørdag 1. april

12.00–14.00: Aprilsnarrtrykkeverksted for barn
Articas verksted, Veg 608 – 3, Longyearbyen, Svalbard, Norge

Aprilsnarrtrykkeverkstedet markerer slutten på Artica Svalbards åpningsprogram. Men det er også et uttrykk for ambisjonen om å åpne verkstedet for alle og skape et felles rom for arbeid – og tenkning. 1. april skal det lages spøkefulle og magiske trykk med kunstnerne på Articas verksted. Dette verkstedarrangementet passer for barn mellom 6 og 12 år. Ta kontakt på info@articasvalbard.no for å reservere en plass.

Informasjon
Ved spørsmål eller pressehenvendelser, ta kontakt med Audhild Dahlstrøm på audhild@articasvalbard.no, tlf. +47 907 98 610