Pengene og livet – Fritt Ord bevilger 2,2 millioner til litteraturformidling i folkebibliotekene

28. oktober 2020

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om økonomi. Stiftelsen mottok 73 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 38 søkere.

Til sammen blir det delt ut 2,2 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.

Fritt Ord har søkt å representere bredden i formidlingsideene og prioritert formidlingsopplegg som problematiserer og drøfter økonomi og livsvilkår. De støttede prosjektene formidler litteratur blant annet gjennom debatter, foredrag, forfattersamtaler og diskusjonsforum.

Eksempler på støttede prosjekter:

Arendal bibliotek, «På vei mot en ny økonomisk virkelighet?»
Arrangementer som setter søkelys på de økonomiske konsekvensene av globale kriser som koronapandemien og klimaendringene. Diskusjon rundt krakk og kriser i et historisk perspektiv og utfordringer knyttet til bærekraft og politiske endringer.

Bærum bibliotek, «Virus på økonomien»
Møteserie som omhandler de økonomiske følgene av koronaepidemien lokalt, nasjonalt og globalt. Foredrag om blant annet konsvenser for privatøkonomi, norsk økonomi og klimakampen.

Grünerløkka filial, Deichmanske bibliotek, «Penger på bok»
Møteserie i samarbeid med Rethinking Economics, som over fem kvelder løfter frem «nytenkende perspektiver, viktige stemmer og velskrevne bøker» rundt tematikken penger, økonomi og samfunn.

Trøndelag fylkesbibliotek, «Det har ikke vi råd til»
Formidlingsopplegg for skoleelver rundt tematikken «hva forteller den norske barnelitteraturen om å være fattig i Norge?». I form av barnebokbad, samtale og forfattermøter.

Med utlysningen søker Fritt Ord å stimulere til nyskapende formidling av språk og litteratur, og å styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Prosjektene vil bli gjennomført i perioden 2020–22.

Kontakt:
Oskar Kvasnes, Fritt Ord,
tlf: 23 01 46 44, mobil: 40 85 33 70Innvilgede søknader, Pengene og livet

Arendal bibliotek, «På vei mot en ny økonomisk virkelighet?»

Bamble bibliotek og litteraturhus, «Pengene og livet – vinnere i eget liv»

Bergen Offentlige Bibliotek, «Pengene eller livet»

Bærum bibliotek, «Virus på økonomien»

Flekkefjord bibliotek, «Kan vi skape en bærekraftig kapitalisme?»

Froland bibliotek, avd. fengselsbiblioteket, «På innsiden og på utsiden»

Gloppen folkebibliotek, «Pengene og livet – med praktisk og humoristisk tilnærming»

Grünerløkka filial, Deichmanske bibliotek, «Penger på bok»

Hadeland litteraturforum, «Pengene og livet»

Hamar bibliotek, «Pengene eller livet»

Haugesund folkebibliotek, «Pengene og livet»

Hemsedal bibliotek, «Pengane og livet – i reiselivsbygda Hemsedal»

Hå folkebibliotek, «Pengene og livet»

Hurdal kommune, «Økonomi og bærekraft»

Hustadvika bibliotek, «Pengene og livet»

Kristiansand folkebibliotek, «Pengene og livet»

Levanger bibliotek, «Pengene og livet»

Litteraturhus Lillehammer og Lillehammer bibliotek, «Pengene og livet»

Lillestrømbibliotekene, «Fra Sult til Exit – økonomisk virkelighet»

Lom folkebibliotek, «Pengane og livet»

Lyngdal bibliotek, «Pengene og livet»

Nord-Aurdal fokebibliotek, «Valdres-debattane 2021, tema økonomi»

Nordre Follo bibliotek, «Er det dette pengene mine går til?»

Nydalen filial, Deichmanske bibliotek, «Lokal byutvikling og økonomi»

Osterøy bibliotek, «Økonomi, teknologi og velferd i koronaen sin tid»

Ringsaker bibliotek, «Pengene og livet»

Rælingen kommune, «Vår rolle i det økonomiske systemet»

Sandefjordbibliotekene, «Krise, kraft og suppe»

Steinkjer bibliotek, «Fattige barnehelter, men rike på livsmot»

Stormen bibliotek, «Oves univers»

Stord folkebibliotek, «Pengane og framtida»

Torshov filial, Deichmanske bibliotek, «Pengene og livet»

Tromsø bibliotek og byarkiv, «Klasseperspektivet i norsk samtidslitteratur»

Trondheim folkebibliotek, «Økonomi for alle?»

Trøndelag fylkesbibliotek, «Det har ikke vi råd til»

Tynset bibliotek, «Jakten på lykken»

Tysvær bibliotek, «Pengene og livet – bLEST Litteraturfest»

Øvre Eiker bibliotek, «Pengene og livet – Fortellinger fra forskjells-Norge»