Propaganda: Fritt Ord-konkurransen for videregående skole

1. mars 2018

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Årets tema er propaganda. Skriv en tekst eller lag en medieproduksjon om propagandaens mange ansikter. Vær gjerne konkret og ta for deg forhold i lokalsamfunnet, i Norge eller i verden – i nåtid eller historien.

Søknadsfrist torsdag 1. mars 2018 kl. 23.59. Gå inn på www.frittordkonkurransen.no for relevant fagstoff, tips fra juryen og tidligere vinnere, samt mer informasjon om oppgavelevering. Lykke til!

Hva skal til for at noe kan kalles propaganda?
Mange personer og organisasjoner ønsker å påvirke andre gjennom argumentasjon og diskusjon, og det er selvfølgelig helt lov – og positivt. Men ved bruk av uredelige argumenter, halvsannheter, løgner og overdrevne virkemidler, tipper det over mot propaganda.

Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre, ifølge SNL.

Et eksempel er hvordan regimet i Nord-Korea og leder Kim Jung-un bruker propaganda for å fortelle om egen fortreffelighet, mens reelle rapporter om sult, tortur, dårlig økonomi, krenking av menneskerettigheter og mangel på frihet sensureres bort og er strengt forbudt.

Men kanskje trenger vi ikke bevege oss så langt vekk som til Nord-Korea for å finne eksempler på propaganda. Vi er også ute etter eksempler og diskusjoner som har gyldighet i en norsk sammenheng.

Hva med stortingsvalget i Norge høsten 2017? I det siste har det vært mye snakk om populisme, ekkokamre, falske nyheter og velgere som ikke vet sitt eget beste i forbindelse med valg i USA, Storbritannia, Frankrike og andre land. Når vi nå har diskutert nynazisters rett til å demonstrere, å slikke imamer oppetter ryggen og norske verdier – finner vi tendenser til propaganda her?

Dagens mediesamfunn der så å si alle er koplet til internett og mediene hele tiden, og der sosiale medier brukes både til å publisere, videreformidle og ta til seg informasjon – er dette en situasjon som gjør det lettere å nå fram med propaganda? Eller en situasjon som gjør det lettere og å avsløre og stoppe propaganda?
Begge deler gjøres, vi ønsker oss analyser som viser måtene propaganda brukes på. Slike analyser vil avsløre hvordan budskapet formidles, og kan hjelpe oss å svare på hvorvidt noe kvalifiserer til å bli kalt propaganda, og det kan være et utgangspunkt for å vurdere hvordan vi skal forholde oss til slike tekster og budskap.

Om konkurransen
Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Elever kan delta på egen hånd eller som del av undervisning i skolen. Man kan arbeide alene eller i gruppe, og elevene kan levere bidrag i ulike typer sjangre: lyd-, video- og nettproduksjon, essay eller kronikk. Fritt Ord arrangerer lærerseminar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne. Ta gjerne kontakt dersom du er lærer ved videregående skole og har spørsmål om konkurransen. Alle bidrag vurderes av en jury som består av forskere, lærere og journalister.

Det deles ut to priser, hver av dem er et stipend på kr 20 000. I tillegg består premien av studietur til Strasbourg, der prisvinnerne besøker Europarådet, Menneskerettsdomstolen og EU-parlamentet.

Kontakt
Joakim M. Lie, prosjektleder for Fritt Ord-konkurransen
Epost: joakim.lie@frittord.no
Mobil: 915 60 770