Snart frist – Stipend til unge satiretegnere

3. april 2023

Fritt Ord lyser ut stipend til tegnere under 35 år som vil nå ut med satiretegning. Søknadsfrist var fredag 14. april 2023.

Fritt Ord lyser ut fem arbeidsstipend à 100 000 kroner til unge tegnere!

Vi ønsker tegnere både med og uten erfaring fra satiretegning.

Tegningen som kunstuttrykk lever i beste velgående, men satiretegningen er ennå ikke funnet sine nye form i nettavis. Vi vil finne tegnere som kan og vil utvikle satiretegningen for digitale formater.

Vi legger vekt på at tegningene skal nå ut i offentligheten. En god satiretegning sparker oppover og får oss til å se ting med et nytt blikk.

De utvalgte tegnerne mottar arbeidsstipend på 100 000 kroner, som svarer til arbeid i fire måneder høsten 2023. I den perioden blir det gitt tilbud om veiledning, råd og utvikling fra fagpersoner/jurymedlemmer, og tegnerne skal arbeide mot aviser eller andre medier for å inngå publiseringsavtale. Tegnerne vil kunne få like mye i ytterligere stipend fra Fritt Ord som de får i publiseringshonorar, inntil 50 000 kroner.

Send søknad med 1) et motivasjonsskriv som redegjør for dine ambisjoner og veien fremover, og 2) en skisse for hvordan du ser for deg publisering av satiretegningene, fortrinnsvis i digitale flater. Legg ved 3) to til fem tegninger og 4) CV.

Vi ønsker oss søkere som er i studiefasen eller er i de første årene etter fullførte studier.

Send søknad og eventuelle spørsmål til satire@frittord.no.

Jury: Tegnerne May Linn Clement og Emil J. Ellefsen, og Bianca Boege ved Avistegnernes hus.