Stiftelsen Fritt Ord kjøper Litteraturhus-bygningen

28. juni 2017

Litteraturhusets pressemelding er gjengitt nedenfor.

Stiftelsen Litteraturhuset har i dag fått den gledelige beskjed at Stiftelsen Fritt Ord har kjøpt Wergelandsveien 29 fra Entra. Wergelandsveien 29 er bygningen Litteraturhuset driver sin virksomhet i. Eiendomsverdien er 160 millioner. Stiftelsen Litteraturhuset ble opprettet av Stiftelsen Fritt Ord i 2006 og feirer i høst 10 årsjubileum.

Entra satte i vår i gang en salgsprosess for litteraturhus-bygningen. Vi har hatt et godt forhold til Entra som gårdeier, men er samtidig svært glade for dette kjøpet. Med Fritt Ord som eier av bygningen er Litteraturhuset sikret uavhengig, langsiktig og stabil drift. Det var Stiftelsen Fritt Ord som tok initiativet til Litteraturhuset og brukte nærmere 100 millioner kroner til å renovere og utstyre huset før åpningen i 2007. Fritt Ord finansierte også de første sju årene, før støtten nå er blitt etablert som et vellykket spleiselag mellom staten, kommunen og Fritt Ord, med bidrag og støtte fra andre stiftelser, givere og sponsorer. Uten Fritt Ords initiativ og generøse støtte ville Norge aldri fått det Litteraturhuset landet har i dag.

Fritt Ords initiativ skapte en ny type offentlig arena i Norge. Det har inspirert til å etablere flere norske litteraturhus, og har bidratt til å revitalisere de offentlige bibliotekene som offentlige arenaer. På Litteraturhuset ble det i fjor arrangert nærmere 1 700 forskjellige arrangementer. Stiftelsen Litteraturhuset feirer i år 10-års jubileum som Europas største og best besøkte litteraturhus.

Finansieringen av Litteraturhusets drift vil fortsette som før. Mer enn to tredjedeler av budsjettet dekkes nå av egeninntekter og privat støtte. Den offentlige støtten utgjør 32 prosent, men er avgjørende for Litteraturhusets drift, som er preget av små økonomiske marginer.

Stiftelsen Fritt Ord har tilbudt Litteraturhuset å videreføre leiekontrakten Litteraturhuset nå har med Entra. Samtidig opprettholder Fritt Ord sin støtte av driften med 3 millioner i året.

– Med sin investering i Wergelandsveien 29 trygger Stiftelsen Fritt Ord Litteraturhusets framtid og mulighet for trygg, langsiktig planlegging og drift, sier daglig leder på Litteraturhuset Andreas Wiese. Vi er svært takknemlige for denne løsningen. Det er det etablerte spleiselaget mellom offentlige og private midler til driften som muliggjør dette kjøpet nå. Litteraturhuset kan selvsagt ikke få en bedre huseier enn Fritt Ord, sier Wiese.

– Entra har eid bygningen frem til nå, men initierte en salgsprosess i vår. For å sikre at Litteraturhuset i Oslo kan fortsette sin virksomhet i Wergelandsveien 29, besluttet Stiftelsen Fritt Ord etter en grundig prosess å kjøpe bygningen fra Entra. Det er en stor, men forsvarlig investering for oss, og den er begrunnet i Fritt Ords formål, sier styreleder Grete Brochmann i Stiftelsen Fritt Ord. -Wergelandsveien 29 er blitt et uunnværlig hus for alt som finner sted der av aktiviteter, sier Brochmann.

Nyheter

Child friendly spaces world vision gaza crisis appeal distasters emergency committee

Ytringsrommet og krigen i Gaza

27. november 2023

Stiftelsen Fritt Ord, Masahat for Arab Culture in Exile og Vega Scene inviterer til samtale onsdag 29. november 2023 kl. 18.00–20.00 på Vega Scene i Hausmanns gate 30, Oslo.

Vgs konkurransen 2022   10

Seminar: Jeg skroller, altså er jeg

27. november 2023

Fritt Ord-konkurransen for videregående skole 23/24 har temaet «Jeg skroller, altså er jeg». Vi inviterer til lærerseminar der vi ønsker å gi debatt om skjermliv og teknologi en tydelig plass i klasserommet.

Fredag 1. desember kl. 09 – 15.

Gunnstein Akselberg, Katrine Sele og redaktør Tora Hope

Norges første tidsskrift om fortellinger og nye tildelinger i journalistikk

22. november 2023

– Vi som bor utenfor byene, fortjener også en rik offentlig samtale, sier redaktør Tora Hope i Jaja, et nytt Fjaler-basert tidsskrift om fortellinger. Universitas har fått midler til å grave og fotojournalist Nora Savosnick til reportasjereise i Israel og Palestina. Se nye tildelinger i journalistikk.

Anja Sletteland, forfatter.

– Slik kan vi unngå låse debattene i varige kulturkriger. Tildelinger i oktober 2023

16. november 2023

– Man må ha poler for å få debatt. Når noe står på spill, blir det driv i saker, men det høye konfliktnivået og den uforsonlige tonen vekker bekymring for selve demokratiet, sier forfatter og samfunnsgeograf Anja Sletteland – med doktorgrad i «låste debatter». Kontroversen rundt NRK-programmet Hjernevask som fikk henne interessert i debatter «som går bananas» – og i kanselleringer. Nå skriver hun bok om hvorfor det skjer og hvordan vi kan unngå evige skyttergravskriger der ingen hører på hverandre.

Se tildelinger som Fritt Ord har gitt i oktober.