Tildelinger til norsk journalistikk i november 2021

13. desember 2021

Fritt Ords tildelingsliste er oppdatert med bevilgninger til norske journalistikkprosjekter i november.

Det ble i november bevilget totalt 665 000 kroner i støtte til norske journalistikkprosjekter. I listen over prosjekter som ble støttet finner man bl.a. digitale tidsskrift, artikkelserier, temanumre og reportasjeserier.

Foreningen tegneseriekultur ble tildelt 100 000 kroner til videreutvikling av bl.a. podcast, tegneseriekritkk og featuresaker i tegneserietidsskriftet Empirix.

Teateranmelder Per Christian Selmer-Andersen er tildelt 50 000 kroner til prosjektet “Europas nye scene”. Dette er en essayserie som skrives for Aftenposten der skribenten reiser gjennom Europa og beskriver ytringsklimaet i scenekunstmiljøene i ulike europeiske land.

Magasinet Uniforum ved Universitetet i Oslo er tildelt 75 000 kroner til artikkelserien “Den akademiske ytringsfridomen i eit jerngrep i Europa”. Artikkelserien tar for seg situasjonen for den akademiske ytringsfriheten i Ungarn, Polen, Russland, Kviterussland og Tyrkia.

Tildelinger:

Bok & samfunn, Norsk journalistikk: Temanummeret “Bokdesignets makt”, kr 40 000

Bok365, Norsk journalistikk: Temaserien “Klimakrise – miljøregnskapet i bokbransjen”, kr 40 000

Cecilie Klem, Norsk journalistikk: Artikkelserie om husokkupasjoner i Oslo 1999-2015, kr 50 000

Elina Hjønnevåg, Norsk journalistikk: “Kina-prosjektet”, kr 15 000

Foreningen tegneseriekultur, Norsk journalistikk: Tegneserietidsskriftet Empirix, kr 100 000

Ingerid Jordal, Norsk journalistikk: Artikkelserien “Status samisk”, kr 20 000

Norsk kritikerlag, Norsk journalistikk: Workshop for musikkritikere, kr 15 000

Norsk kritikerlag, Norsk journalistikk: “Slik skriver jeg 2022”, kr 30 000

Norsk kritikerlag, Norsk journalistikk: Debattmøte under Festspillene i Bergen 2022, kr 20 000

Norsk tidsskriftforening, Norsk journalistikk: Kurs i tidsskriftjournalistikk, kr 75 000

Ny Tid & Orientering AS, Norsk journalistikk: “Europas fremtid” – tidsskrift og konferanse, kr 75 000

Ole Morten Orset, Norsk journalistikk: Prosjektet “Innsyn og offentlighet”, kr 25 000

Per Christian Selmer-Andersen, Norsk journalistikk: Essayserien “Europas nye scene”, kr 50 000

Tidsskriftet Mellom, Norsk journalistikk: Tidsskriftet Mellom, 8. årgang, kr 35 000

Uniforum, Universitetet i Oslo Norsk journalistikk: Artikkelserien “Den akademiske ytringsfridomen i Europa i jerngrep”, kr 75 000