Tildelinger til store søknader i desember 2021

16. desember 2021

Fritt Ords tildelingsliste er oppdatert med større bevilgninger i desember 2021.

I årets siste tildelingsrunde er det ekstra mange spennende prosjekter og det er bevilget til sammen 21 275 000 kroner til blant annet bøker, utstillinger, dokumentarfilmer og debattserier.

Blant tildelingene finner vi flere interessante prosjekter knyttet til den siste utviklingen i Afghanistan.
Ayesha Wolasmal har fått støtte til utvikling av boken “En god alliert”. Dette er en personlig og politisk beretning som vil gi et ærlig og usensurert bilde av Norge og NATOs mangeårige krig i Afghanistan, med utgangspunkt i forfatterens personlige historie som en norskfødt afghaner som har hatt en rekke nøkkelroller for Norge i Afghanistan.
Anders Sømme Hammer er innvilget støtte til produksjon av dokumentarfilmen “Talibans retur til makten”. Filmen tar for seg den nåværende situasjonen i Afghanistan etter Talibans maktovertakelse, med et særskilt fokus på kvinners situasjon, og hva som nå skjer med menneskerettighetene når Talibans strenge religiøse lover og regler skal gjennomsyre hele Afghanistan.

Tildelinger:

Ottar Grepstad, dokumentasjonsprosjektet “Den låge danninga” – Einar Øklands livsverk, kr 100 000
Farida Ahmadi, manusutvikling av boken “Tretten år med tause skrik. Den uhørte historie”, kr 50 000
Knut Saanum, manusutvikling av boken “Opplysningstidens tenkere”, kr 100 000
Jonas Bals, manusutvikling av boken “Vår kamp. Antifascistisk motstand”, kr 125 000
Anne Sverdrup-Thygeson, manusutvikling av boken “Skogen og Norge”, kr 100 000
Bjarne Langseth, manusutvikling av boken “VIDDAS POLITI. Reinpolitiets historie”, kr 75 000
Kenneth Moe, manusutvikling av boken “Verden og meg selv”, kr 100 000
Marit Beate Kasin, manusutvikling av boken “Naturparadokset” , kr 100 000
Anika Seemann, manusutvikling av boken “The Reckoning”, kr 75 000
Marit Lobben, manusutvikling av boken “Språkhjernen”, kr 125 000
Kristina Quintano, manusutvikling av boken “Budbringeren” for ungdom, kr 75 000
Andrew Kroglund, manusutvikling av boken “En ny norsk naturfilosofi”, kr 125 000
Ivar Hippe, manusutvikling av boken “Skandinaviske tilstander – to historier om uro”, kr 100 000
Kjell Bitustøyl, manusutvikling av boken “Knut Buen 75 år”, kr 100 000
Anders Heger, manusutvikling av boken “Wanda”, kr 125 000
Z-forlag AS, manusutvikling av boken “Det er vår fremtid”, kr 90 000
Asbjørn Bakke, manusutvikling av boken “Inni hodet på Øystein Sunde”, kr 125 000
Tove Gravdal, manusutvikling av boken “Norges rolle i fredsprosessen i Colombia 2010–2016”, kr 125 000
Ingrid Loe Landmark, manusutvikling av boken “Den glemte kvinnelige musikeren (1890-1945)”, kr 75 000
Sanna Sarromaa, manusutvikling av boken “Norske skoletabuer”, kr 125 000
Fride Eeg-Henriksen, manusutvikling av boken “Fars store spill – fra XU til CIA”, kr 125 000
Ingeborg Senneset, manusutvikling av ungdomsboken “Leksikon om lyspunkt og lidelse”, kr 100 000
Noshin Saghir, manusutvikling av barne- og ungdomsboken “Little Norway i Pakistan”, kr 125 000
Anniken Johansen, manusutvikling av boken “Den glemte kristendommen”, kr 100 000
SPKRBOX, manusutvikling av tegneserieboken “Blokk til blokk”, kr 75 000
Mustafa Hasan, manusutvikling av boken “Gjennom Mustafa”, kr 125 000
Jon Kværne, manusutvikling av boken “Tilbake til 90-tallet? Serbia og Balkan i dag”, kr 125 000
Erik Martiniussen, manusutvikling av boken “Frøbanken”, kr 125 000
Nadia Olonkin, manusutvikling av boken “Barnehagen versus Barnekonvensjonen”, kr 100 000
Ingebjørg Jensen, manusutvikling av den dokumentariske tegneserieboken “Gestapos usynlige fiender”, kr 100 000
Marit Paasche, manusutvikling av boken “Er kunstens historie = kunsthistorie?”, kr 125 000
Idar Lind, manusutvikling av boken “Meir enn barneskirenn. Politisk aktivisme i Norge på 70-talet”, kr 100 000
Grünerløkka Kulturhus AS, manusutvikling av boken “Parkteatret – Grünerløkkas Kulturhus – et kulturelt østkanteventyr”, kr 100 000
Guro Merakerås, manusutvikling av boken “Historia om Moria”, kr 120 000
Trude Myhre, manusutvikling av boken “Den glemte skogen”, kr 125 000
Ayesha Wolasmal, manusutvikling av boken “En god alliert”, kr 200 000
Helle Cecilie Palmer, manusutvikling av boken “Løvemamma”, kr 100 000
Lisa Wade AS, manusutvikling av boken “Stolleken. Kampen for en ny jobb etter 50”, kr 100 000
Tina Davis, manusutvikling av boken “(ikke mer) Usynlig”, kr 125 000
John Luna, manusutvikling og utgivelse av boken “Sverre Fehn Architecture”, kr 50 000
Cappelen Damm, Cappelens upopulære skrifter, fire utgivelser, kr 100 000
Rolf Piene Halvorsen, utgivelse av og fotografier til bok om Mira Zuckermann og Teater Manu, kr 50 000
www.shuddhashar.com, tre utgivelser i Shuddhashars e-bokserie, kr 150 000
Kunstnernes Hus, bokserien Minigrafi 2022-2023, kr 75 000
Fortidsminneforeningen, utgivelse av tverrfaglig antologi om Y-blokka, kr 30 000
Tonje Gjevjon, “Lesbisk kunst og kulturhistorie” – to utstillinger, en fotobok og et foredrag, kr 100 000
På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø, På Kanten 2022: Frihet, kr 100 000
Bakrommet, festivalen Byrommet, kr 40 000
Jødisk kulturfestival Trondheim, Jødisk kulturfestival Trondheim, kr 125 000
Mirage Docfest AS, MIRAGE – Art of the Real Festival 2022, kr 500 000
Forbundet Frie Fotografer, Fotobokfestival Oslo 2022, kr 125 000
Festspillene i Bergen, Festspillene i Bergen: Ordskifte 2022, kr 125 000
Nidarsika Paramalingam, dagsfestivalen Feminisme til gatene, kr 50 000
Stiftelsen Festivalkontoret, Arabiske filmdager 2022, kr 175 000
Medieoperatørene as, formidling av dokumentarfilmen “Å bryte stillheten”, kr 150 000
Stray Dog Productions, produksjon av dokumentarfilmen “Gråsonen”, kr 100 000
Fuuse AS, produksjon av dokumentarfilmen “Counting Dead Women”, kr 300 000
Fenris Film, produksjon av filmen “Rosmarys historie”, kr 200 000
Anders Sømme Hammer, produksjon av dokumentarfilmen “Talibans retur til makten”, kr 290 000
Indie Film as, co-produksjon av dokumentarfilmen “After Work”, kr 150 000
A5 Film, produksjon av dokumentarfilmen “Ukjent landskap”, kr 300 000
T-1252 Film AS, utvikling av dokumentarfilmen “Elisabeth på tvers”, kr 75 000
Graham Film as, utvikling av dokumentarfilmen “Brudedansen/Ahmed Umar”, kr 100 000
Marin Håskjold, utvikling av dokumentarserien “Heks”, kr 100 000
Corax Film, utvikling av dokumentarfilmen “Havørna vender tilbake”, kr 100 000
Fenris Film, utvikling av dokumentarfilmen “Still at Sea”, kr 150 000
Mikrofilm AS, utvikling av Torill Koves animerte kortfilm “Fremmed land”, kr 250 000
Evoke Film AS, utvikling av dokumentarfilm om den kvenske maleren Ivar Sælø, kr 150 000
Nordland Nasjonalparksenter, katalogen “Frihet og fellesskap”, kr 50 000
Kunsthall Oslo, Oslo kunst- og kunnskapsverksted, fase 2, kr 100 000
Manifold, kunstprosjektet “The Artists Among Us”, kr 75 000
Kode Kunstmuseer og komponisthjem, prosjektet “Bergen Ballroom”, kr 50 000
MiA – Avistegnernes hus, kunstprosjektet “Supre superhelter 2022”, kr 150 000
MTÜ Civil and Media Initiatives, “Topics for focus–3 (Russia)”, kr 150 000
Det Norske Akademi for Språk og Litteratur, Det Norske Akademis ordbok 2022-2023, kr 800 000
Ethical Journalism Network, “Building Trust in Media, Turkey and CEE 2022”, kr 150 000
Vereinigung fuer die Demokratie e.V., “ROMB. Creative Digital Storytelling. Show 18+”, kr 150 000
Litteraturhuset i Bergen, program ved Litteraturhuset i Bergen 2022, kr 1 000 000
Democratic Voice of Burma Foundation, DVB proposal 2022, kr 300 000
ICORN, International Cities of Refuge Network, “ICORN’s Theory (and practices) of Change”, støtte for 2022, kr 600 000
Litteraturhuset Fredrikstad, programstøtte for 2022, kr 900 000
Media Research Association, “New Media and Citizen Journalism Training Project”, kr 130 000
Store norske leksikon, Lille norske leksikon 2022-2025, kr 5 000 000
CMI-UiB Centre on Law & Social Transformation, seminarserien “Queer Lawfare”, kr 100 000
Stiftelsen Roald Amundsen fødested, markering av Roald Amundsen 150 år, kr 75 000
Nok. seminaret “#nullovergrep – hvordan kommer vi til null?”, kr 50 000
Tankesmia KRAFT, Tankesmia KRAFT: konferanser, kr 200 000
Stiftelsen Sex og samfunn, Seksualitetsundervisningsdagen 2022, kr 50 000
Nordlandsforskning , arrangementsrekken “Lytring” i 2022, kr 150 000
Runo Isaksen, forfattersamtaler om moderne familierelasjoner, kr 90 000
Oslo Dokumentarkino, Oslo Dokumentarkino 2022, kr 250 000
Universitetet i Oslo (ILOS) & OsloMet (IIST), Den 10. internasjonale EST-kongressen, kr 50 000
Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival, “En verden av refleksjoner” – skolevisninger i VGS, kr 50 000
Visuell Kultur, LLE, Universitetet i Bergen, “Kollektive historier” – en seminarrekke om norske museer som samfunnsaktører, kr 100 000
Office for Contemporary Art Norway (OCA), dialogserien “A Time for Truth and Reconciliation?”, kr 100 000
Festspillene i Nord-Norge, samtalerekken “INNAFØRR?”, kr 75 000
Filmbyrået Jack AS, “Kunstnerisk mangfold”: filmvisningsserien “Jack presenterer”, kr 50 000
Kulturbyrået Mesen, visningsarenaen “Rosenkrantzgate Oslo” – samtaleserie, kr 50 000
Polyteknisk Forening, “Verden sett fra” – seminarserie med podkast/webkast, kr 80 000
Statsteatret, ytterligere støtte til teaterprosjektet “2066 Atter ein konge”, kr 75 000
Kula Compagnie, oppføring av teaterstykket “Stunde” i Tromsø, kr 75 000
Goksøyr & Martens, teaterprosjektet “BROR (livet#4)”, kr 150 000
Stiftelsen Falstadsenteret, “Houses of Darkness: Führerzimmer”, en romlig installasjon kr 80 000
Norges arktiske universitetsmuseum, utstillingen “Polarhistorie på skeiva”, kr 150 000
Preus museum, utstillingen “Over regnbuen/Over the rainbow”, kr 200 000
Stiftelsen Nobels Fredssenter, “Exploring the Nobel Peace Prize 2021” – utstilling, undervisning og arrangementer, kr 1 000 000