Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2021–22: FRI TANKE / FRI TALE

25. mars 2021

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om ytringsfrihet eller dagsaktuelle ytringsfrihetsspørsmål.

Samfunnsendringer og teknologiske endringer har de senere år medført en tilspisset debatt om ytringsfrihetens grenser, sensur og ytringsklima ― en debatt der også bibliotekene har en viktig rolle.

Hvilke ytringsfrihetsspørsmål ønsker bibliotekene å sette fokus på? Hvilke av samtidens forfattere i Norge og utlandet er sensurert og marginalisert? Hvor går grensene for hva man kan ytre? Er ytringsfrihet et tema i norsk skjønnlitteratur? Eksisterer det et krenkelseshysteri som truer den offentlige samtalen? Formidler virkelighetslitteraturen krenkelser av privatlivets fred? Hvilke ytringsfrihetsspørsmål opptar dagens unge? Hvilke sakprosautgivelser formidler ny tenkning om ytringsfrihet?

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om initiativer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og samtaler på biblioteket eller på nett. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2021 eller i løpet av 2022. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Programutkast, budsjett og finansieringsplan legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via vår portal på nett. Innsendelsen merkes med Ytringsfrihet i tittelfeltet.

Søknadsfrist: 25. juni 2021.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44
E-post: oskar@frittord.no