Unge stemmer i samfunnsdebatten: Seminar for lærere i videregående skole

2. november 2021

Velkommen til en inspirerende førjulsdag hos Fritt Ord der vi vier dagen til et av de viktigste temaene i fagfornyelsen, nemlig medborgerskap og demokrati.

Onsdag 1. desember kl. 09 hos Fritt Ord, Uranienborgveien 2 i Oslo.

Det blir foredrag, diskusjoner og presentasjoner. Vi forsøker å finne måter å gå inn i tematikken på som appellerer til ungdom, som gir mening og har betydning. Det gjør vi ved å ha med innslag fra Ungdommens ytringsfrihetsråd, og filosof Lars Svendsen snakker om ordet “jeg” i sakprosatekster. Overvurderer vi betydningen av å bruke førsteperson entall når vi skriver? Litteraturviter Janne Stigen Drangsholt snakker om medborgerskap. Hva kan vi i dag lære av hvordan kvinnelige forfattere har utfordret forestillingen om hvem som er verdige borgere i samfunnet?

Seminaret arrangeres av Fritt Ord-konkurransen i samarbeid med Landslaget for norskundervisning. Fritt Ord-konkurransen henvender seg til elever og lærere i videregående skole, og er et prosjekt der elever utarbeider bidrag om demokrati og medborgerskap.

Seminaret er gratis og retter seg mot lærere i videregående skole. Fullstendig program er under utarbeiding, men interesserte er velkomne til å melde seg på allerede nå. Meld deg på ved å skrive til registrering@frittord.no.
Interesserte som ikke har anledning til å delta fysisk kan følge seminaret digitalt her.

Kontakt:
Joakim Lie
joakim.lie@frittord.no
91560770