Utlysning: FutureLab Europe 2015 – The Council of Young European Citizens

8. februar 2015

FutureLab Europe ble etablert i 2011 som et samarbeidsprosjekt mellom 10 europeiske stiftelser (European Alliance for Democratic Citizenship), deriblant Fritt Ord. Programmet retter seg mot engasjerte unge mennesker mellom 20 og 30 år som ønsker å være med på å debattere og påvirke den fremtidige kursen for Europa. Søknadsfrist er 16. mars 2015.

Hvordan kan vi møte de store utfordringene Europa står overfor, og hva kan unge, engasjerte europeere bidra med? Blant temaene som drøftes i FutureLab er solidaritet, identitet og migrasjonspolitikk i et flerkulturelt Europa, samt klima- og energispørsmål.

Grunnstammen i FutureLab Europe er en obligatorisk ukeslang samling i Brussel høsten 2015. Deretter følger en rekke nasjonale debatter i ulike europeiske land, under tittelen Europe@Debate, herunder en vårsamling i Brussel. I tillegg kommer aktiviteter som organiseres av deltakerne selv. Det forventes også at deltakerne er aktive på FutureLabs nettforum.

For å kunne søke bør man først ha vært med på ett av de aktuelle kvalifiseringstiltakene i regi av arrangørstiftelsene. For Fritt Ords del gjelder dette Ungdomskonkurransen Fritt Ord, HIFOs historiekonkurranse (Eustory), studentstipender og prosjektstøtte. Øvrige søkere vil også bli vurdert.

Den som søker bør være opptatt av Europa, ha et sterkt samfunnsengasjement og være interessert i å utveksle holdninger og ideer omkring europeiske spørsmål. Arbeidsspråket er engelsk.

Hvordan søker jeg?

Elektronisk søknadsskjema og all nødvendig informasjon om programmet, søknadskriteriene og utvelgelsesprosessen finner du på nettstedet til FutureLab Europe eller i her (pdf).