Videreføring av satsing på norsk journalistikk

20. desember 2021

Stiftelsen Fritt Ord har de siste fire årene bevilget nærmere 100 millioner kroner i øremerkede midler til journalistikkprosjekter i Norge. Dette blir nå videreført ved at stiftelsen lyser ut 25 millioner kroner årlig til norsk journalistikk også i 2022 og 2023.

Medier og journalistikk er et av Fritt Ords kjerneområder, og stiftelsens ønske er å fortsette med å legge til rette for og støtte samfunnsrelevant kvalitetsjournalistikk på flere områder.

Utlysningen har seks søknadsfrister gjennom året. Første søknadsfrist er 7. januar 2022 kl. 15. Søknader leveres i Fritt Ords søknadssenter.

Krav til søknaden
Satsingen er tematisk helt åpen. Journalistene, redaktørene og de redaksjonelle miljøene kan fritt utforme sine søknadsprosjekter når det gjelder temavalg og innhold. Stiftelsens mål er å være med på å muliggjøre prosjekter som kan bli viktige i samfunnsdebatten og for flest mulig borgere.

Prosjektene skal ha allmennheten som målgruppe. Søkerne kan bruke en hvilken som helst publiseringsplattform, og prosjektene kan gjerne være multimediale. Alle frie, redaktørstyrte publikasjoner med norske mediebrukere som målgruppe kan søke. Søkerne kan være redaksjoner eller enkeltpersoner, men all støtte skal brukes av navngitte enkeltpersoner. Vi er åpne for nye former for samarbeid mellom flere redaksjoner/journalistiske miljøer, og frilansere med publiseringsavtale er spesielt velkomne som søkere.

Vi ønsker i høyest mulig grad å støtte det konkrete arbeidet med innhold som skal publiseres, og støtter i mindre grad driftskostnader, tekniske utviklingsprosjekter, intern kompetanseheving og innkjøp av utstyr.

Vi ber om at søkere sender inn en mest mulig konkret prosjektskisse på 3-5 sider. Prosjektskissen skal inneholde en fremdriftsplan, en innholdsbeskrivelse (f.eks. i form av en artikkeloversikt eller publiseringsplan) og en oversikt over prosjektmedarbeidere med fem linjer CV for hver. Vi ber også om et vedlegg som inneholder opplysninger om andre finansieringskilder, egeninnsats og samlet prosjektbudsjett.

Som frilanser bes du om å legge ved en kort bekreftelse på publiseringsavtale og honorarnivå fra redaksjonen(e) som skal publisere prosjektet. Merk at en bevilgning er ment som et tillegg til honorar, og at det at du mottar midler fra Fritt Ord ikke kan brukes til å nedjustere nivået på honoraret du mottar.

Merk søknaden «Norsk journalistikk» i tittelfeltet.

For søknadsveiledning eller andre spørsmål, ta gjerne kontakt med våre saksbehandlere:

Hanne Vorland:
hanne.vorland@frittord.no / 975 45 247

Elin Lutnæs:
elin.lutnes@frittord.no / 900 39 764

Ingvild Bjerkholt:
ingvild.bjerkholt@frittord.no / 970 22 368

Eventuelt direktør Knut Olav Åmås: knut.olav.amas@frittord.no

I tillegg til midlene som er satt av til Norsk journalistikk kommer bevilgninger til sentrale, journalistikkrelaterte områder som dokumentarfilm, dokumentarfoto og journalistisk sakprosa. Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette, eller les mer om hvordan du kan søke om støtte her.