Ytringer i arbeidslivet

11. januar 2022

Hvor lett eller vanskelig er det å ytre seg i arbeidslivet? Og hvordan håndterer arbeidsgiverne det når arbeidstakerne benytter sin ytringsfrihet eller varsler om kritikkverdige forhold?

Som en del av Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge, gjennomfører Fafo forskningsprosjektet «Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv» som ferdigstilles i 2022.
Høsten 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere der det ble spurt om hvor stort spillerom arbeidstakere bør ha til å ytre seg offentlig, og hvor stort spillerom de faktisk har. Resultatene fra undersøkelsen er oppsummert i denne rapporten som kan leses her på Fafo sine nettsider.

30. november 2021 arrangerte Fritt Ord sammen med Fafo en presentasjon av funnene i undersøkelsen, med påfølgende panelsamtale med Vidar Strømme, fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter, Kurt Weltzien, advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon, og Solfrid Vaage Haukaas, advokat i Kommunesektorens organisasjon, i tillegg til leder av ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum og Tormod Tingstad, som stod midt i norgeshistoriens største korrupsjonssak og i dag er forsvarer i økokrimsaker.
Et opptak av arrangementet kan ses her: