Ytringsfrihet og varsling - hvor går grensen mellom kritiske ytringer og et varsel?

18. november 2021

Stiftelsen Fritt Ord og Fafo inviterer til presentasjon av nye forskningsfunn og debatt tirsdag 30. november kl. 10.00–11.30. Arrangementet finner sted i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo.

Du møter Tormod Tingstad, som stod midt i norgeshistoriens største korrupsjonssak og i dag er forsvarer i økokrimsaker, og leder av ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum.

Dette arrangementet er åpent for alle og er åpent for alle, og strømmes også live her.

Vi får innspill og kommentarer fra Vidar Strømme, fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter, Kurt Weltzien, advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon, og Solfrid Vaage Haukaas, advokat i Kommunesektorens organisasjon.

Sissel Trygstad presenterer nye forskningsfunn, og Anne Mette Ødegaard er moderator – begge forskere på Fafo. Velkommen ved Grete Brochmann, styreleder i Fritt Ord.

Hvor lett eller vanskelig er det å ytre seg i arbeidslivet? Og hvordan håndterer arbeidsgiverne det når arbeidstakerne benytter sin ytringsfrihet eller varsler om kritikkverdige forhold? Fafo presenterer ferske tall fra en undersøkelse om hvor stort ytringsrom arbeidstakere mener de bør ha, og hvor stort det i virkeligheten er.
Utgangspunktet for seminaret er et prosjekt som Fafo gjennomfører for Fritt Ord, der oppmerksomheten rettes mot arbeidsgiveres håndtering av ytringer og varsling i norsk arbeidsliv. I 2020 ble varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven endret. Det samme ble lovens formål, der det nå heter at «lovens formål er å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten». I tillegg fikk arbeidsgiverne nye plikter. De skal undersøke varslet innen rimelig tid og sørge for tiltak som hindrer gjengjeldelse mot den som varsler. Så er spørsmålet om arbeidsgiverne følger opp sine nye forpliktelser. Fafo har undersøkt et utvalg av varslingsrutiner fra i norske virksomheter, og resultatene presenteres på seminaret.

Fafos forskningsprosjekt er en del av Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge 2020–21.

Velkommen!

Sissel Trygstad
Sissel Trygstad
Anne Mette Ødegaard
Anne Mette Ødegaard

Nyheter

Image 1

Ukraine’s Creative Resistance: Culture, Art and Expression in Wartime

3. desember 2022

The Fritt Ord Foundation and the Open Society Foundations cordially invite you to a one-day event on 5 December 2022, titled Ukraine’s Creative Resistance: Culture, Art and Expression in Wartime. The event will bring together Ukrainian authors, journalists, photographers, documentary filmmakers, cultural curators, musicians, and civil society actors. We will experience and understand Ukrainian culture and through panel discussions examine the role artistic creation – through both words and images – has played in Ukrainian resilience. We will hear from artists who are creating in wartime about how their artistic vision and identity as Ukrainian artists have shifted since Russia’s brutal invasion, and from writers and journalists about finding the language to speak to their audiences in wartime and how their work will contribute to the documentation of war crimes. We will explore the more global questions of whether there is room for art among the brutality of war, and whether art is actually a critical part of healing and resistance.

Skjermbilde 2022 11 23 kl. 02.49.22

– Shabana blir dokumentar-TV-serie. Nye Fritt Ord-tildelinger i oktober

27. november 2022

Fritt Ords større, ordinære tildelinger til i oktober gikk til et vell ulike prosjekter, blant dem en dokumentarserie om Shabana Rehman.

310855703 7293706317330836 6402539707896006049 n

Nye tildelinger i oktober 2022: Ny medieplattform på venstresiden.

18. november 2022

Fritt Ord har i oktober tildelt journalistikk-midler til Manifest Media for å bygge en «digital medieplattform til venstre for midten i norsk politikk» og dermed øke mediemangfoldet. I samme tildelingsrunde i 2022 støttes internasjonal gravejournalistikk, lokaldebatt i Valdres og alt fra tegneserier til sport, russisk påvirkning i Norge, kjærlighet og dekolonisering.

Ruth nordic black ingrid fadnes 172

Nye tildelinger i september

7. november 2022

Fritt Ords bevilgninger i september (mindre søknadssaker) gikk til rundt hundre ulike prosjekter – både bøker, dokumentarer, teaterforestillinger, debatter, utstillinger og seminarer. Blant dem er en forestilling om sangeren Ruth Reese på Nordic Black Theatre og et manus fra dramatiker Monica Isakstuen.