Ytringsfrihet og varsling - hvor går grensen mellom kritiske ytringer og et varsel?

18. november 2021

Stiftelsen Fritt Ord og Fafo inviterer til presentasjon av nye forskningsfunn og debatt tirsdag 30. november kl. 10.00–11.30. Arrangementet finner sted i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo.

Du møter Tormod Tingstad, som stod midt i norgeshistoriens største korrupsjonssak og i dag er forsvarer i økokrimsaker, og leder av ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum.

Dette arrangementet er åpent for alle og er åpent for alle, og strømmes også live her.

Vi får innspill og kommentarer fra Vidar Strømme, fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter, Kurt Weltzien, advokat i Næringslivets Hovedorganisasjon, og Solfrid Vaage Haukaas, advokat i Kommunesektorens organisasjon.

Sissel Trygstad presenterer nye forskningsfunn, og Anne Mette Ødegaard er moderator – begge forskere på Fafo. Velkommen ved Grete Brochmann, styreleder i Fritt Ord.

Hvor lett eller vanskelig er det å ytre seg i arbeidslivet? Og hvordan håndterer arbeidsgiverne det når arbeidstakerne benytter sin ytringsfrihet eller varsler om kritikkverdige forhold? Fafo presenterer ferske tall fra en undersøkelse om hvor stort ytringsrom arbeidstakere mener de bør ha, og hvor stort det i virkeligheten er.
Utgangspunktet for seminaret er et prosjekt som Fafo gjennomfører for Fritt Ord, der oppmerksomheten rettes mot arbeidsgiveres håndtering av ytringer og varsling i norsk arbeidsliv. I 2020 ble varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven endret. Det samme ble lovens formål, der det nå heter at «lovens formål er å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten». I tillegg fikk arbeidsgiverne nye plikter. De skal undersøke varslet innen rimelig tid og sørge for tiltak som hindrer gjengjeldelse mot den som varsler. Så er spørsmålet om arbeidsgiverne følger opp sine nye forpliktelser. Fafo har undersøkt et utvalg av varslingsrutiner fra i norske virksomheter, og resultatene presenteres på seminaret.

Fafos forskningsprosjekt er en del av Fritt Ords monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge 2020–21.

Velkommen!

Sissel Trygstad
Sissel Trygstad
Anne Mette Ødegaard
Anne Mette Ødegaard