1200 søknader til Fritt Ords koronautlysning

1. april 2020

Stiftelsen Fritt Ord har fått inn hele 1200 søknader til den første fristen for midler fra ekstrabevilgningen på 40 millioner kroner under koronakrisen.

Gjennom ekstrautlysningen støtter vi prosjekter som er relatert til situasjonen som koronakrisen skaper, der alle fysiske arrangementer er avlyst og det må finnes nye måter å gjennomføre og formidle tiltak innen kunst, kultur og samfunnsdebatt for å sikre en levende offentlighet. Særlig aktuelt er digitale formidlingsformer.
 
Søknadene vil bli behandlet så raskt som mulig, men vi ber om forståelse for at ikke alle kan få svar på samme tid eller like raskt. Svarene vil komme fra midten av april og videre fremover.
 
Stiftelsen Fritt Ords styre har foretatt tre større bevilgninger fra ekstramidlene, til tre litteraturhus som vil gjennomføre store, digitale formidlingsprogrammer under koronakrisen. Det er Litteraturhuset i Oslo (1,5 millioner kroner), Litteraturhuset i Bergen (800 000 kroner) og Litteraturhuset i Fredrikstad (600 000 kroner).
 
Neste frist for å søke støtte til prosjekter direkte relatert til koronakrisen er 30.4. kl 15. For alle andre prosjekter gjelder Fritt Ords vanlige frister for resten av 2020. Se frittord.no/nb/sok-stotte.