5,15 millioner til kvalitetsjournalistikk

2. mars 2015

PRESSEMELDING 2.3.15 KL. 830

Stiftelsen Fritt Ord har nå bevilget 5,15 millioner kroner til 32 journalistiske prosjekter.

-Vi fikk inn en imponerende mengde gode søknader allerede i denne første søknadsrunden. Fritt Ord er glad for å kunne støtte så mange sterke prosjekter, sier Georg Fr. Rieber-Mohn, styreleder i Stiftelsen Fritt Ord.

Stiftelsen har satt av ti millioner kroner ekstra hvert år i tre år til satsningen «Kvalitetsjournalistikk i en ny tid». Nå er resultatene fra første søknadsrunde i 2015 klare.

Fritt Ords mål er å gjøre enda mer for å legge til rette for og støtte kritisk og vesentlig kvalitetsjournalistikk på flere områder. Disse midlene kommer i tillegg til de titalls millionene Fritt Ord hvert år bruker på journalistikk i bred forstand gjennom ordinære søknader og tildelinger.

Ekstrautlysningen er rettet mot seks områder: journalistikk om Norges forhold til EU og Europa, journalistikk om klimaspørsmål, kritisk journalistikk og tilrettelegging av debatt i norske lokalsamfunn, journalistikk for unge mediebrukere, undersøkende journalistikk på lite dekkede felter og prosjektstøtte til frie spaltister med publiseringsavtale.

Det kom inn 68 søknader innenfor den første av syv søknadsfrister i år. 32 søknader har fått ja, og 5,15 millioner kroner er fordelt. Fritt Ord venter en mindre mengde søknader i de gjenstående seks søknadsrunder i 2015, derfor er en så stor del av årets ekstramidler utdelt nå.

Disse har fått støtte:

 • Marta Breen, kommentarer i Dagsavisen, 75 000
 • Anders Sømme Hammer, reportasjer fra Syria, Irak og Afghanistan, 250 000
 • Tarjei Leer-Salvesen, Plot, artikkelserie om klimahåp, 75 000
 • Kristian Mendoza, reportasjer i Utrop, det flerkulturelle Norge, 30 000
 • Kommunal Rapport, leverandørdatabasen, 400 000
 • Ragnhild Enoksen, reportasjer i Nordlys, valg ved livets slutt, 25 000
 • Webjørn Swendsen Espeland, NRK P3, unge i Europa, 30 000
 • Romsdals Budstikke, lokal debatt, 150 000
 • Forskning.no, kan vi stole på forskningen?, 200 000
 • Forskning.no, hvorfor er noen forskere og forskningsmiljøer uproduktive?, 250 000
 • Lars Akerhaug, artikkelserie om muslimske konvertitter, 60 000
 • Dagbladet, sakprosa-anmelderi, 200 000
 • Dagens Perspektiv, ny satsning på Europa, 200 000
 • Harvest Publishing, klimaspørsmål, 300 000
 • Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad, fornybar.no, 200 000
 • Roy Freddy Andersen, Dagsavisen, journalistikk fra Sentral-Europa, 100 000
 • Jill Johannessen og Otto von Münchow, mennesker og klimaendringer, 70 000
 • Norsk Telegrambyrå, klimajournalistikk, 500 000
 • Framtida.no, glokal journalistikk om klimaspørsmål, 100 000
 • Journalisten.no, mediedebatt, 300 000
 • Nationen, makten over maten, 100 000
 • Natt & Dag, debattsider på nett, 100 000
 • Doremus Schafer (psevdonym), mediekritisk spalte, 50 000
 • Varden, debattportal for Agderposten Medier, 125 000
 • Plot, Finnmark i endring, 150 000
 • Maren Sæbø, Afrikaportalen, 100 000
 • Dokk.no, føljetong om uløste drapssaker, 200 000
 • Oslo Business Memo, større gravesaker, 250 000
 • Helle Benedicte Berg, arkitektur og byutvikling, 40 000
 • Ny Tid, gravejournalistikk om terror og etterretning, 200 000
 • Lars Elton, kunst- og kulturjournalistikk, 70 000
 • Drammens Tidende, “People’s Paper” på Fjell, 250 000

Kontakt:
Styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn, mobil 951 53 255
Direktør Knut Olav Åmås, mobil 908 68 139