Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2023–24 NY NORSK SAKPROSA

27. april 2023
Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling med utgangspunkt i ny norsk sakprosa.

Hva forteller aktuelle norske sakprosautgivelser om vår samtid? Hvilke nye titler og sakprosaforfatterskap har potensial til å engasjere et bredt publikum? Hvilke sakprosabøker for ungdom kan stimulere til økt leselyst hos gruppen? Hvilke nyere sakprosautgivelser har skapt størst debatt og meningsutveksling? Hvilke bøker er moderne klassikere innen sjangeren?

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om initiativer. Søkerne står fritt i valg av tema, titler og forfattere som skal formidles. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og samtaler på biblioteket. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2023 eller i løpet av 2024. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Prosjektbeskrivelse, programutkast og budsjett legges ved.

Ntb 5 ny bwnbm0
Narvik bibliotek. Nordland. Foto: © Espen Bratlie / Samfoto

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene som formidlingsarena.

Søknader leveres via vårt søknadssenter, se www.frittord.no.

Søknadsfrist: 11. august 2023.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44
E-post: oskar@frittord.no