Digitale liv - nye ord om spill

15. april 2016

Fritt Ord inviterer til debatt om dataspillets plass i kultur og samfunn. Satsningen har tittelen Digitale liv – nye ord om spill, og består av debattmøter og en skrivekonkurranse. Tolv tekster om betydningen av spill og spillkultur skal velges ut og publiseres i en digital antologi våren 2016.

Les mer om tekstutlysningen på nettstedet digitaleliv.no. Leveringsfrist: 15. april 2016 kl. 23.59.

Dataspill har gjennom flere år befestet sin posisjon som et populært kulturfenomen. Over 500 millioner mennesker spiller dataspill daglig, og for mange unge og voksne er dataspill det kulturuttrykket som ligger dem nærmest. Dette gjør dataspill til en innflytelsesrik kultursjanger som likevel har svært begrensede kritiske og reflekterende rom for diskusjon, da mye av dataspilljournalistikken i dag består av spillanmeldelser og forbrukerveiledning.

Prosjektet ønsker å bidra til at debatter, omtaler og diskusjoner som foregår i det små kan bli trukket fram i en større og bredere offentlighet. Fritt Ord ønsker å skape en tekstsamling som går i dybden og setter dataspill inn i en større kontekst. Spill er underholdning, men også et modent og mangesidig medium med paralleller til film og litteratur. Tiden er moden for flere tekster om spillmediets historikk, virkemidler og potensiale. Deltakere oppfordres også til å ta tak i problematiske sider ved spillkultur og å analysere utfordringer som vold, tidskonsum og avhengighet på nye måter.

- Med denne utlysningen håper vi å få inn mange bidrag som både kan overraske og underholde leseren. Visst er det problematiske sider ved dataspill, men det er også mange ting å glede seg over i et kulturuttrykk som er i rask utvikling. Vi vil høre om begge deler, sier prosjektleder Joakim Lie.

De beste tekstbidragene blir publisert i en digital antologi våren 2016. De blir valgt ut av en redaksjon bestående av Maren Agdestein, tidligere redaktør av bloggen spillpikene.no, Mathias Fischer, kommentator i BT, Jarle Hrafn Grindhaug, journalist i pressfire.no og Kristine Jørgensen, spillforsker ved UiB. Den beste teksten blir premiert med kr 25 000, andre utvalgte tekster med kr 5 000.


Arrangementer

Debatt – Norsk spilljournalistikk
2. desember 2015 kl. 18.00 i Fritt Ords lokaler.

Debatt – War in Games
27. januar 2016 kl 18.00 i Fritt Ords lokaler.

Debatt – Prøve, feile, lære. Spill som hype eller hellig gral?
2. mars 2016 kl. 18.00 i Fritt Ords lokaler

Debatt – The Art of Storytelling in Games
30. mars 2016 kl. 18.00 i Fritt Ords lokaler

Skriveworkshop – Nye ord om spill
7. april 2016 kl 17.00 på Teknisk Museum

Debattmøte - Virtuell virkelighet
8. april 2016 kl. 20.00 på Den Nationale Scene, Bergen, i samarbeid med Den Nationale Scene og Bergen Offentlige Bibliotek

Prisutdeling og lansering av antologien «Digitale Liv – nye ord om spill»
1. september 2016, hos Teknisk Museum, dato TBA

Utstilling i Brussel – Digital Lives
Mars-april 2017 i Philanthropy House

Lanseringsseminar – “”/arrangementer/samtale-om-spillkritikken-og-lansering-av-boka-spillmagi/“>Spillmagi – fortellinger om dataspill”
2. mai 2017 i Fritt Ords lokalerProsjektet er et samarbeid med Spillpikene.no og Pressfire.

Kontakt:
Joakim Lie, Fritt Ord. Tlf: 91560770
Tonje Olsrud, Fritt Ord. Tlf: 45207667