Digitale trusler for journalistikken

6. november 2019

OsloMet og Fritt Ord inviterer til debatt om digitaliseringens betydning for journalistikken, onsdag 6. november 2019 kl. 18.00–20.00 hos Fritt Ord i Uranienborgveien 2, Oslo.

Seminaret setter søkelys på den altomfattende digitaliseringen av samfunnet. Utviklingen gir journalister nye muligheter for research, rapportering og internasjonalt samarbeid. Men den gir også sporing av informasjon, digitale fotavtrykk og svekker person- og kildevern. Teknologi som redskap for kontroll og overvåking utsetter journalister og redaktører for reell risiko – i verste fall livstruende – når den kommer i gale hender. Og de siste årene har vist at “gale hender” kan vise seg å være undertrykkende regimer så vel som nettopp de personene og miljøene redaksjonene skriver om.

Når journalisters digitale sikkerhet trues, svekkes tilgangen til god og troverdig journalistikk.

Velkommen til innlegg og panelsamtale med norske og internasjonale eksperter: Guy Berger, Neena Kapur, Leandro Demori og Osman Kibar.

Guy Berger er direktør for ytringsfrihet og medieutvikling i Unesco. Han har mangeårig bakgrunn som journalist i sørafrikansk presse.

Neena Kapur er sikkerhetsanalytiker for New York Times, der hun utvikler systemer for å bekjempe digitale trusler mot journalister og redaksjoner.

Leandro Demori er redaktør for Intercept Brasil, en online nyhetspublikasjon dedikert til motstandsjournalistikk med mål om å ansvarliggjøre mektige fraksjoner fra myndigheter og næringsliv.

Osman Kibar er journalist i Dagens Næringsliv og skriver om ny teknologi i et samfunnsmessig og politisk perspektiv, ikke minst innen feltene cybersikkerhet, hacking, personvern og overvåking.

Journalist og forfatter Heidi Taksdal Skjeseth er ordstyrer.

Program

  • 18.00–18.05: Velkommen ved Knut Olav Åmås, direktør, Stiftelsen Fritt Ord

  • 18.05–18.20: Guy Berger, direktør for ytringsfrihet og medieutvikling i Unesco

  • 18.20–19.30: Panelsamtale med Neena Kapur, sikkerhetsanalytiker i New York Times, Leandro Demori, redaktør for Intercept Brasil, og Osman Kibar, journalist i Dagens Næringsliv.

Det blir tid til samtale etterpå med enkel servering.

Arrangementet foregår på engelsk. Det er gratis og åpent for alle. Les mer på Facebook-arrangementet.