Satirestipend til fem unge tegnere

20. juni 2023

Fritt Ord gir fem arbeidsstipend à kr 100 000 til unge satiretegnere. Her er de fem som får stipend høsten 2023: Kjersti Synneva Moen, Gina Gylver, Kaho Suzuki, Trond Johan Stavås og Halvor Mjaugedal.

– Vi ser at satiretegningen langt på vei forsvinner i overgangen til digitale medier, men vi ser at det digitale faktisk åpner for å ta i bruk satiretegningen som uttrykk på nye måter. Vi håper stipendene kan bidra til nettopp det, sier prosjektleder Joakim Lie i Fritt Ord.

Det var tanken da midlene ble utlyst i februar.

Det var 47 søknader til stipendene. Alle var gode og solide, så det var vanskelig å velge, forteller juryen.

Dette er de fem tegnerne og hvorfor de søkte og tegner satire

De fem på stipend
F.v. øverst: Halvor Mjaugedal, Kjersti Synneva Moen, Trond Johan Stavås, f.v. nederst: Gina Gylver, Kaho Suzuki,

Kjersti Synneva Moen

– Jeg tegner for å forstå verden. Jeg er utrolig glad for å kunne dykke ned i kvinnekamp og klimasaker, og håper stipendet vil hjelpe meg med å skjerpe blikket mitt.

Kjerstis satire
Tegning: Kjersti Synneva Moen

– Kaho Suzuki

– Jeg studerte tegning i Japan før jeg tok mastergrad i visuell kommunikasjon i Norge – om ordløs historiefortelling og tegningens rolle i samfunnet. Mange av verkene mine uttrykker dagliglivets problemer og spørsmål på et ironisk og lekent vis, og jeg ser frem til å utvikle dette til satiretegning. Jeg håper stipendet kan bli første trinn på veien mot å bli en samfunnsengasjert illustratør.

Kahos satire
Tegning: Kaho Suzuki

Trond Johan Stavås

– Tykke streker, sterke farger og ruter og bobler er min måte å se verden på. Jeg søkte på satirestipendet med konseptet «Illustrert Kommentarfelt», en surrealistisk tegneserie der alle replikker er hentet ordrett fra ekte kommentarfelt. Den har vært i tegneseriebladet LUNCH og blir snart bok, men jeg vil utvikle den til et ukentlig format. Da er den mer aktuell, og målet er å få den på trykk i en avis hvor jeg kan få et større publikum.

Halvor Mjaugedal

– Det er gjennom tegningen jeg klarer å være mest presis. En god tegning skjærer gjennom uviktig støy og visualiserer sakens kjerne. Jeg driver med både illustrasjon og animasjon. Med stipendet håper jeg å finne ut hvordan jeg kan kombinere disse to fagfeltene inn i satiretegningen, skreddersydd til digitale flater.

Halvors satire
Tegning: Halvor Mjaugedal

Gina Gylver

– Jeg har alltid tegnet. Jeg begynte på barneskolen og sluttet bare aldri. Livet mitt nå handler om klima- og miljøkamp. Det betyr mye alvor og mye frustrasjon, så jeg får mye utløp ved å se det hele litt fra siden, litt ironisk. Det jeg liker ved satire, er at det kan snur litt opp ned på makta. En god satire klare å sette fyr på en sak. Jeg har tegnet fast for Vårt Land og for Natur og Ungdom (NU), som jeg nå leder. For tiden er jeg fortsatt leder, men stipendet gir meg mulighet til å bruke all ledig tid på å bli bedre og tegne mer. Etter at jeg går av i NU i januar, vil jeg fokusere mer på tegning. Jeg tenker satiretegning er som skapt for det digitale, både i media og som aktivisme. I en verden med latterlig kort oppmerksomhetsspenn kan en tegning ved hjelp av bare noen få streker oppsummere en lang og komplisert sak.

Img 2754
Tegning: Gina Gylver

Fordypning høsten 2023
De utvalgte tegnerne mottar arbeidsstipend på kr 100 000, som svarer til arbeid i fire måneder høsten 2023. I den perioden blir det gitt tilbud om veiledning, råd og utvikling fra fagpersoner/jurymedlemmer, og tegnerne skal arbeide mot aviser eller andre medier for å inngå publiseringsavtale. Tegnerne vil kunne få like mye i ytterligere stipend fra Fritt Ord som de får i publiseringshonorar, inntil kr 50 000.

Juryen

I juryen satt May Linn Clement, Emil J. Ellefsen og Bianca Boege. Det er andre gang Fritt Ord har utlyst stipend for satiretegnere.

Fritt Ord utlyste sitt første satirestipend i 2021. Da mottok disse ni stipend.

Satire    1
Juryen i arbeid, våren 2023.

Fritt Ords Nyhetsbrev

Vil du lese flere nyheter fra Fritt Ord? Abonner gjerne på vårt gratis nyhetsbrev.