Forfatter til bok om Fritt Ord

23. juni 2020

Stiftelsen Fritt Ord fyller 50 år i 2024. Vi søker derfor en forfatter til å skrive en kritisk og selvstendig bok om stiftelsens historie frem til i dag. Frist 14. august 2020.

Boken skal samtidig ta opp i seg og speile samfunnsutviklingen i Norge og internasjonalt i samme tidsrom. Ytringsfriheten og ytringskulturen vil stå sentralt, men også kunstens, kulturens og kunnskapens utvikling disse tiårene.

Vi vil vurdere både sakprosaforfattere og skjønnlitterære forfattere med faglitterær erfaring. Du bør ha skrevet bøker av høy kvalitet allerede. Boken skal være fortellende sakprosa, og vi ønsker oss en selvstendig og leseverdig tekst som kan nå flest mulig lesere.

Arbeidet med oppdraget blir fullfinansiert av Stiftelsen Fritt Ord i to år. Avtalevilkårene vil bli utarbeidet sammen med forfatteren. Manus skal være klart senest sommeren 2023, og boken skal utgis tidlig i jubileumsåret 2024. Fritt Ord vil finne frem til forlag sammen med forfatteren som får oppdraget. Forfatteren vil ha full frihet i arbeidet.

I den kortfattede søknaden ønsker vi oss tre sider med foreløpige refleksjoner/høyttenkning om hvordan oppdraget kan løses. Legg også ved en CV på maks tre sider, men ingen andre vedlegg.

Send søknaden innen fredag 14. august kl. 12 til e-postadressen jubileumsbok@frittord.no. Stiftelsen Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås kan svare på spørsmål om prosjektet og søknaden helt frem til fristen (bare på e-post, knut.olav.amas@frittord.no).