Satirens kraft

28. januar 2022

Tre fribytegnere blir nå publisert gjennom avisavtaler og utstillinger på Avistegnernes hus.

På Avistegnernes hus i Drøbak åpner to utstillinger lørdag 29. januar. En av dem er Satire Power, med tegninger av Ahmed Falah. Falah er opprinnelig fra Irak og tegningene hans handler i stor grad om irakisk politikk med kritikk av irakiske myndigheter. Han kommenterer også norske samfunnsforhold. Dette er hans første soloutstilling i Norge, men han har tidligere dekorert fasaden til rådhuset i Drøbak og har mer enn 200 000 følgere på sosiale medier, til tross for gjentatte forsøk på hacking og sletting av plattformene han bruker. Satire Power står frem til 6. mars.

013ajtnhmxfx
Ahmed Falah, NAV

Høsten 2021 tildelte Fritt Ord arbeidsstipend til ni satiretegnere som på hver sin måte bruker satiretegningen som et medium for kritikk av maktaktører og maktstrukturer gjennom visuelle uttrykk. Tre av mottakerne er fribytegnere som har kommet til Norge gjennom ordningen International Cities of Refuge Network (ICORN), som beskytter forfulgte forfattere og kunstnere. Alle tre har nå gjort seg bemerket i norske aviser og utstillinger.

I tillegg til soloutstillingen deltar også Ahmed Falah på Avistegnernes hus’ andre utstilling, som er Avistegnernes årskavalkade 2021. Blant de 40 tegnerne som presenteres her finner vi også Ali Dorani, som og har mottatt Fritt Ords arbeidsstipend.
–Man kan si at mye løsnet etter at jeg fikk arbeidsstipendet fra Fritt Ord. Jeg har nylig fått en publiseringsavtale med Stavanger Aftenblad der jeg fortløpende leverer tegninger innenfor gitte tema, som illustrasjoner til skrevne kommentarer, i tillegg til visuelle kommentarer jeg tar initiativ til selv, sier Ali Dorani.

Ali dorani
Ali Dorani

Palestineren Fadi Abou Hassan er mest kjent under signaturen FadiToOn, og har tidligere tegnet for blant annet Le Monde og nettavisen til Aljazeera. Hassan er i likhet med Ahmed Falah bosatt i Drøbak og vært utstilt på Avistegnernes hus. Fribytegneren som nå er norsk statsborger har nylig inngått samarbeidsavtale med Nettavisen. Her skal han i likhet med Ali Dorani i Stavanger Aftenblad produsere egne visuelle kommentarer, i tillegg til å illustrere skrevne saker i avisen.

–Hvordan er det mulig at vi har en så flink og internasjonalt anerkjent tegner bosatt rett utenfor Oslo uten at han blir brukt av norske aviser? Det var dette vi tenkte når vi ble gjort oppmerksomme på at Fadi var i Norge og tilgjengelig for oppdrag, sier ansvarlig redaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum.

–Det betyr mye at Nettavisen garanterer meg full kunstnerisk frihet, samtidig som avisen selv står juridisk ansvarlig og forsvarer meg om det blir nødvendig, sier Fadi.

–Hans første tegning for oss er en karikatur av Jonas Gahr Støre, noe som på mange måter illustrerer nettopp verdien av ytringsfriheten i Norge. At man kan åpent karikere landets mektigste person uten å sette seg selv i fare, sier Gunnar Stavrum.

Fadi aboud hassan   smile you are with the prime minister of norway
Fadi Aboud Hassan, SMIL! Du er med den norske statsministeren!

Åtte stipender gikk i 2021 til totalt ni satiretegnere:
Vanessa Baird og Mette Hellenes (deler stipend), May Linn Clement, Ali Dorani, Emil J. Ellefsen, Ahmed Falah, Fadi Abou Hassan, Jenny Jordahl og Egil Nyhus.
Arbeidsstipendet er en del av Fritt Ords initiativ for å styrke satiretegningens stilling i Norge, fordi den er et uttrykk i skjæringspunktet mellom kunst og journalistikk og som beriker den skrevne journalistikken.