Fritt Ord bevilger 2,1 millioner til språkformidling i norske folkebibliotek

9. august 2016

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til formidling av norsk språkkultur i bibliotekene. Stiftelsen mottok 98 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 43 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,1 millioner kroner, fordelt på bibliotek over hele landet.

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i formidlingsideene. De støttede prosjektene formidler litteratur blant annet gjennom forfattermøter, skrivekurs, debatter, lesegrupper og foredrag.

Eksempler på støttede prosjekter:

Alta Bibliotek, «Er samisk språk og kultur liv laga?»
Forfattermøter og diskusjon rundt emnene flerspråklighet, språkblanding, språkidentitet og minoritetsspråk, med utgangspunkt i den kulturelle smeltedigelen Finnmark, der samisk, finsk/kvensk og norsk kultur har møttes gjennom årtiene.

Asker bibliotek, «Fra norrønt til kebabnorsk»
Ni foredrag, samtaler og konserter omkring norsk språkhistorie. Arrangementene omhandler norrønt og samisk språk, språkutvikling, nynorsk og kebabnorsk.

Karmøy bibliotek, «Dialekter på Karmøy»
Et grundig studium av lokal dialekter gjennom seks møter i kommunen med fokus på språklige variasjoner, historisk utvikling og anglifisering.

Lillehammer bibliotek, Litteraturhus Lillehammer, «"Spekja" på litteraturhuset»
Programserie i fire deler for voksne og ungdom om temaene spillspråk som «stammespråk», lokal dialekt, språk i populærkulturen og emoji-symboler som språk.

Torshov filial, Deichmanske bibliotek, «Språk er makt»
Formidlingsrekken «Språk er makt» viderefører serien «Treffpunkt Torshov» med fem forfattermøter rundt temaer som maktspråk, dialekt og klasse, språklige hersketeknikker og språket i offentlig dokumenter.

Med utlysningen søker Fritt Ord å stimulere til nyskapende formidling av språk og litteratur, og å styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Prosjektene vil bli gjennomført høsten 2016 eller i løpet av 2017.

Mer informasjon om utlysningen.

Kontakt: Oskar Kvasnes, Fritt Ord,
tlf: 23 01 46 44, mobil: 40 85 33 70

Nedenfor følger en oversikt over de 43 utvalgte formidlingsprosjektene:

Alta bibliotek, «Er samisk språk og kultur liv laga?», kr 50 000

Andøy folkebibliotek, «Det vanskelige språket», kr 50 000

Asker bibliotek, «Fra norrønt til kebabnorsk», kr 50 000

Bergen Offentlige Bibliotek, «Den eksperimentelle samtidspoesien», kr 50 000

Bittelitteraturhuset, «Bittelitteraturhusets foredragsrekke 2016/2017», kr 50 000

Bjerke filial, Deichmanske bibliotek, «Filosofikafé med språklige tema», kr 50 000

Bokbussen Karasjok/Utsjoki/Porsanger, «Grenseløs Nord», kr 50 000

Bærum bibliotek, «Arrangementer for voksne og barn», kr 50 000

Bøler og Oppsal filial, Deichmanske bibliotek, «Litterære statusoppdateringer», kr 50 000

Finnmark fylkesbibliotek, «Språkidentitet og flerspråklighet i nord», kr 50 000

Fylkesbiblioteket i Akershus, «Ungt språk i samtidslitteraturen – hva er det?», kr 50 000

Grimstad bibliotek, «Oversettelse/Nynorsk/Dialekt», kr 50 000

Hammerfest bibliotek, «Spiller det noen rolle hva jeg sier?», kr 50 000

Haugesund folkebibliotek, «Hatprat/språk som terapi», kr 50 000

Hobøl bibliotek, «Fakta Faen ved retoriker Jostein Sand Nilsen», kr 5 000

Holmlia filial, Deichmanske bibliotek, «Turné med Maria Navarro Skaranger og Guleed Abdi», kr 50 000

Karmøy folkebibliotek, «Dialekter på Karmøy», kr 50 000

Lillesand folkebibliotek, «Dialekt vs. Nynorsk/Maktspråk/Minoritetsspråk», kr 50 000

Lillehammer bibliotek, Litteraturhus Lillehammer, «"Spekja" på litteraturhuset», kr 50 000

Litteraturuka i Vestfold, «Forbrytelse og straff – ord møter handling», kr 50 000

Løten folkebibliotek, «Språk og oppvekst», kr 50 000

Rune Meier, «Hadeland Litteraturforum», kr 50 000

Majorstuen filial, Deichmanske bibliotek, «Språk i sentrum», kr 50 000

Molde bibliotek, «ULF Molde, Ungdommens Litteraturfestival», kr 50 000

Narvik bibliotek, «Vi er språket», kr 50 000

Nydalen filial, Deichmanske bibliotek, «FRI DRESSUR! – språk, dikt og forbannet løgn», kr 50 000

Oppegård bibliotek, «Språk og identitet – i samfunn og litteratur», kr 50 000

Porsanger bibliotek, «Kvensk vår», kr 50 000

Porsgrunn bibliotek, «Det er ikke så sant som det er sagt…», kr 50 000

Rana bibliotek, «Språkets makt: Debatt på Rana bibliotek», kr 30 000

Ringsaker bibliotek, «Fra A tel Å – språk på Hedmarken», kr 50 000

Ryfylkebiblioteket, «Kvifor nynorsk?», kr 50 000

Sandefjord bibliotek, «Språk og identitet/Språkets fremtid», kr 50 000

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, «Språklig identitet hos nye litterære røyster», kr 50 000

Sogndal kommune, biblioteket, «Sognamaolet», kr 50 000

Stovner filial, Deichmanske bibliotek, «Hvilke ord bør man velge? Diktning og rapvers», kr 50 000

Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, «Å miste språket er som å miste seg selv», kr 42 300

Torshov filial, Deichmanske bibliotek, «Språk er makt», kr 50 000

Trondheim folkebibliotek, «Språkfest», kr 50 000

Tysvær folkebibliotek, «Språk som kultur/identitet/tidsbarometer», kr 50 000

Vadsø bibliotek, «Det finske i det flerspråklige Varanger», kr 50 000

Vågsbygd bibliotek, «Tirsdagskrangel i Vågsbygd», kr 50 000

Østre Toten folkebibliotek, «SPRÅKBONANZA – vi fråtser i språk», kr 50 000