Fritt Ord lanserer ny søknadsportal

20. juni 2022

Fritt Ord lanserer i august ny portal for levering av søknader, utbetalingsanmodninger og rapporter.

Den nye portalen vil være tilgjengelig fra kl. 09.00 den 1. august. Alle gamle brukere blir bedt om å legge inn nytt passord når de logger seg på for første gang.
I perioden frem til 1. august vil det ikke være mulig å levere søknader til fristen fredag 5. august eller rapporter for innvilgede prosjekter.

Utbetalingsanmodninger kan evt. leveres per e-post til utbetaling@frittord.no. Info om prosjektkode, prosjekttittel, beløp, kontonummer, mottakernavn og adresse må oppgis, og eventuelle intensjonsavtaler, bekreftelse på frikjøp, oppdatert finansieringsplan etc. må legges ved der det er aktuelt.

Fritt Ord har feriestengt det meste av juli, og det blir lavere kapasitet og lengre ventetid på støtteutbetalinger etter 24. juni.
Vi oppfordrer søkerne til å vente med utbetalingsanmodninger til ny portal er operativ i august.

For English, click here.