Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken 2023-2024

10. mars 2023

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 250 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV eller radio.

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst av litteraturens, kunstens og kulturens felter. Stipendene skal resultere i konkret og løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere årlig. Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det.
Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, på toppen av ordinært honorar.

Søknadsfristen er fredag 5. mai 2023 klokken 15.00. Bruk søknadsskjemaet Kritikerstipend i søknadssenteret, og merk også søknaden med «Kritikerstipend» i tittelfeltet.

En virksomhet under press
Medienes kritikkvirksomhet overfor litteratur, kunst og kultur er av flere grunner under press. Parallelt med det svært høye og på flere områder økende nivået av kulturskaping og kulturinteresse i Norge ser vi at kritikken stagnerer eller reduseres over tid.
Den offentlige kritikken må styrkes for å sette borgerne i stand til selv å reflektere over kulturens mange uttrykk. Fritt Ord ønsker å bidra til å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk. Den gode kritikken kommuniserer og engasjerer, den er kompetent og kunnskapsorientert – og styrker dermed offentligheten og samfunnet.

Utvikling og fornyelse
Samtidig trenger kritikken som sjanger utvikling og fornyelse for å nå flere mediebrukere. De tradisjonelle enkeltanmeldelsene av enkeltuttrykk må suppleres av kritiske kommentarer, større kritikkbidrag – og andre former for nytenkende, sjangerutviklende kritikk.
Stipendene går til kritikere med norsk offentlighet som målgruppe og norsk som arbeidsspråk. De er øremerket frilansere og frie skribenter med publiseringsavtale. Vi ønsker søknader fra kritikere som leverer til frie medier redigert i samsvar med Redaktørplakaten og øvrige av medienes etiske og profesjonelle retningslinjer. Kritikere som leverer til dags- og ukemedier vil bli høyest prioritert.

Stipendene tildeles for ett år. Det er mulig å søke flere ganger, men det er ingen automatikk i eventuell fornyelse.

Krav til søknaden
Søknaden om kritikerstipend skal inneholde en 2-3 siders beskrivelse av din planlagte kritikervirksomhet fra august 2023 til august 2024. Hva ønsker du å prioritere dette året, hvilke muligheter vil stipendet gi deg, hvordan vil du bruke det, og hvilke tanker har du om formidling og eventuell fornyelse av kritikksjangrene du arbeider med?
Mindre deler av stipendene kan brukes til reiser og kompetansehevende tiltak, men de skal primært støtte oppunder kritikerens mulighet til å leve av sin virksomhet og levere konkret kritikkjournalistikk av høy kvalitet.

Det er svært viktig at du legger ved en kort bekreftelse fra redaksjonen(e) du er tilknyttet mht. din publiseringsavtale, inkludert honorarnivå i dag og honorarutvikling de siste årene.
Merk at stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, og at det at du mottar et stipend ikke kan brukes til å nedjustere ditt nåværende honorarnivå. I søknaden ønsker vi at du gjør kort rede for din inntektssituasjon helhetlig sett.

Svarene vil foreligge i siste halvdel av juni.

Skjermbilde 2023 03 09 kl. 15.30.59
Foto: Ilja C. Hendel

Andre kritikksatsinger
Stipendene går direkte til ti kritikere. Fritt Ord styrker imidlertid kritikken også på andre måter. Vi gjør oppmerksom på følgende mulighet:
Dags- og ukemedier, og kritikere som leverer til dem, kan søke prosjektstøtte til konkrete kritikkprosjekter under utlysningen “Norsk journalistikk”. Det er seks ordinære søknadsfrister årlig for denne ordningen, se utlysningen for mer informasjon.

Spørsmål om denne utlysningen?
Ta kontakt med enten Ingvild Bjerkholt, seniorrådgiver, e-post: ingvild.bjerkholt@frittord.no eller Hanne Vorland, seniorrådgiver, e-post: hanne.vorland@frittord.no.

Tidligere stipender.

Her kan du lese mer om hvem som har fått stipendene i tidligere år.

Vil du lese flere nyheter fra Fritt Ord? Abonner gjerne på vårt gratis nyhetsbrev.