Fritt Ords kritikerstipender for 2022-2023

22. juni 2022

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2022 til august 2023, og er på 250 000 kroner hver.

Det kom inn 31 søknader til fristen, og Fritt Ord har i år tildelt 10 kritikerstipender. Disse gikk til Aleksander Huser (film og tv-kritikk i Ny Tid), Andrew Kroglund (litteraturkritikk i Vårt Land), Elise Winterthun (litteraturkritikk i Klassekampen), Espen Hauglid (kommentarer og kritikk av billedkunst i Morgenbladet), Hedda Fredly (scenekunstkritikk i Dagbladet), Heidi Bøhagen (podkastkritikk i Bergens Tidende), Ketil Slagstad (litteraturkritikk i Morgenbladet), Per Christian Selmer-Andersen (scenekunstkritikk i Aftenposten), Sindre Hovdenakk (litteraturkritikk i VG) og Tomine Sandal (scenekunstkritikk i Klassekampen).

Flere av kritikerne ovenfor skriver også for tidsskrifter, magasiner, nettpublikasjoner og ulike nisjemedier som Fett, Norsk Shakespearetidsskrift, Periskop, Prosa, Rushprint, Vinduet, Vagant m.fl.

— De ti er blant de mest interessante kritikerne og kommentatorene på det norske kulturfeltet. Spesielt glad er vi for at seks av årets ti skribenter får Fritt Ords kritikerstipend for aller første gang. For første gang deler vi også ut stipendet til en som bare skal arbeide med kritikk av podkast, som jo er en stadig mer sentral sjanger, sier Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås.

Fritt Ords stipendordning ble opprettet i 2015, og er ment som et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av kritikk og anmelderi. Stiftelsen ønsker med satsingen å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, på toppen av ordinært honorar fra avisene. Les mer her (lenke).

I tillegg til de årlige kritikerstipendene bidrar Fritt Ord også til å styrke feltet på andre måter. Dags- og ukemedier, magasiner og tidsskrifter, og kritikere som leverer til dem, kan søke prosjektstøtte til konkrete kritikkprosjekter under utlysningen Norsk journalistikk. Det er seks ordinære søknadsfrister årlig for denne ordningen. Neste frist er fredag 5. august kl. 15.

For mer informasjon om Fritt Ords kritikerstipend, kontakt direktør Knut Olav Åmås på e-post knut.olav.amas@frittord.no

En fullstendig oversikt over mottakere av stipendene finnes i tildelingsdatabasen (velg “alle år” og “kategori: kritikerstipend”). Les mer om hvert års tildelinger her: