Utlysning: Norsk journalistikk

Fritt Ord satser hvert år 25 millioner kroner på norsk journalistikk gjennom utlysningen “Norsk journalistikk”. Utlysningen har seks søknadsfrister i året – de samme som ordinære utlysninger.

Stiftelsen Fritt Ord har medier og journalistikk som et kjerneområde. I den krevende situasjonen mediene og dermed hele offentligheten er inne i, ønsker vi å satse ytterligere for å legge til rette for og å støtte kvalitetsjournalistikk på flere områder. Fritt Ord startet satsingen “Norsk journalistikk” i 2017.

Krav til søknaden

Satsningen er tematisk helt åpen. Journalistene, redaktørene og de redaksjonelle miljøene kan fritt utforme sine søknadsprosjekter når det gjelder temavalg og innhold. Stiftelsens mål er å være med på å muliggjøre prosjekter som kan bli viktige i samfunnsdebatten og for flest mulig borgere.

Prosjektene skal ha allmennheten som målgruppe. Søkerne kan bruke en hvilken som helst publiseringsplattform, og kan gjerne være multimediale. Alle frie, redaktørstyrte publikasjoner med norske mediebrukere som målgruppe kan søke. Søkerne kan være redaksjoner eller enkeltpersoner, men all støtte skal brukes av navngitte enkeltpersoner. Vi er åpne for nye former for samarbeid mellom flere redaksjoner/journalistiske miljøer, og frilansere med publiseringsavtale er spesielt velkomne som søkere.

Vi ønsker i høyest mulig grad å støtte det konkrete arbeidet med innhold som skal publiseres, og støtter i mindre grad driftskostnader, tekniske utviklingsprosjekter, intern kompetanseheving og innkjøp av utstyr.

Vi ber om at søkere sender inn en mest mulig konkret prosjektskisse på 3-5 sider. Prosjektskissen skal inneholde en fremdriftsplan, en innholdsbeskrivelse (f.eks. i form av en artikkeloversikt eller publiseringsplan) og en oversikt over prosjektmedarbeidere med fem linjer CV for hver. Vi ber også om et vedlegg som inneholder opplysninger om andre finansieringskilder, egeninsats og samlet prosjektbudsjett.

Som frilanser bes du om å legge ved en kort bekreftelse på publiseringavtale og honorarnivå fra redaksjonen(e) som skal publisere prosjektet. Merk at en bevilgning er ment som et tillegg til honorar, og at det at du mottar midler fra Fritt Ord ikke kan brukes til å nedjustere nivået på honoraret du mottar.

Merk søknaden «Norsk journalistikk» i tittelfeltet.

Neste søknadsfrist er 6. januar 2023 kl. 15.00.

Deretter
10. mars 2023 kl. 15.00, blir behandlet i april/mai
5. mai 2023 kl. 15.00, blir behandlet i juni
2. august 2023 kl. 15.00, blir behandlet i september
15. september 2023 kl. 15.00, blir behandlet i oktober/november
3. november 2023 kl. 15.00, blir behandlet i desember

For søknadsveiledning, ta gjerne kontakt med våre saksbehandlere:

Hanne Vorland, telefon 975 45 247
Elin Lutnæs, telefon 900 39 764

Eventuelt Knut Olav Åmås, direktør

Se tidligere tildelinger her (velg «Norsk Journalistikk»)

Les mer:
Om tildelinger til journalistikk i oktober 2022
Pressemelding da satsingen ble annonsert i 2017.

I tillegg til midlene satt av til Norsk journalistikk kommer bevilgninger til sentrale, journalistikkrelaterte områder som dokumentarfilm, dokumentarfoto og journalistisk sakprosa. Disse fortsetter som viktige prioriteringer for Fritt Ord i de ordinære søknadsrundene og faller ikke innunder denne ordningen. Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Nyheter

Barentsobserver.studio denis thomas

Omgår Russlands sensur. Nye journalistprosjekter i desember

19. januar 2023

I nord trosser Independent Barents Observer statlig sensur i Russland for å nå russiske lesere. Framtida.no vil med ny artikkelserie om makt nå unge lesere. Her er journalistikkprosjektene som fikk støtte av Fritt Ord i desember.

310855703 7293706317330836 6402539707896006049 n

Nye tildelinger i oktober 2022: Ny medieplattform på venstresiden

18. november 2022

Fritt Ord har i oktober tildelt journalistikk-midler til Manifest Media for å bygge en «digital medieplattform til venstre for midten i norsk politikk» og dermed øke mediemangfoldet. I samme tildelingsrunde i 2022 støttes internasjonal gravejournalistikk, lokaldebatt i Valdres og alt fra tegneserier til sport, russisk påvirkning i Norge, kjærlighet og dekolonisering.

Skjermbilde 2022 10 27 kl. 13.56.22

Pressens 22. juli-dekning – Ble det for mange bilder av rosetog og for få bilder av døde ungdommer?

28. oktober 2022

– Kanskje ble det lettere å overse terroren når vi bare fikk bilder av rosetog i mediene og for få bilder av døde ungdommer fra Utøya. Det sa generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø da hun kommenterte Retrievers nye rapport om 22. juli-dekningen. Redaktørstyrte norske medier har latt være å publisere de mest dramatiske fotografiene tatt på Utøya.

Photo of Tarjei Leer-Salvesen.

Skal bruke utlandet som brekkstang for innsyn – Fritt Ord Journalism Fellowship for 2023 tildelt Tarjei Leer-Salvesen

20. oktober 2022

Et dokument som holdes hemmelig i Norge, kan finnes åpent i et annet land. Nå vil den erfarne innsynsjegeren Tarjei Leer-Salvesen bruke The Fritt Ord Journalism Fellowship ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved Oxford for å studere hvordan journalister og andre kan bruke dette og 136 ulike lands innsynsregler til å oppnå mer åpenhet.

023 utlysning norsk journalistik 49401220110725

Øremerkede midler til norsk journalistikk

24. august 2021

Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk.

Januar 19

Øremerkede midler til norsk journalistikk

10. januar 2020

Stiftelsen Fritt Ord bevilger inntil 25 millioner kroner årlig i fire år til journalistikkprosjekter. Satsingen på totalt 100 millioner kroner har tittelen Norsk journalistikk.

Skrivebordsbakgrunn

Fritt Ord bruker 100 millioner på norsk journalistikk

5. september 2017

Pressemelding 5. september 2017

Aviser 5yg

Utlysningen Ny journalistikk fortsetter i 2016

6. januar 2016

Fritt Ord utlyser inntil 10 millioner kroner årlig i 2016 og 2017 til journalistikkprosjekter. Satsningen har tittelen Kvalitetsjournalistikk i en ny tid og ble startet i 2015.