– Ungdom beskriver en skyhøy terskel for å delta aktivt i samfunnsdebatten. Nye tildelinger i journalistikk i oktober 2023

4. november 2023

– Ungdom beskriver en skyhøy terskel for å skulle delta aktivt i samfunnsdebatten, forklarer Eivind Ljøstad, sjefredaktør i Fædrelandsvennen. Nå skal regionavisen i Agder trene ungdom i å engasjere seg i offentlig debatt.

Her er de nye tildelingene Fritt Ord gjorde i programmet Norsk journalistikk i oktober 2023. Det inkluderer både dataspilljournalistikk, et tospråklig norsk-arabisk nyhetstidsskrift og den mest ambisiøse satsingen på graving i lokalaviser noensinne.

Fædrelandsvennen (FVN) har fått 400 000 kroner i støtte til sitt prosjekt Fvn Ung, som skal få flere ungdommer til å ytre seg i offentligheten. Regionavisen startet opp et pilotprosjekt med seks klasser på én videregående skole våren 2023. Det førte til 19 debattinnlegg. Nå skalerer de opp til samtlige 4300 elever på offentlige videregående skoler i Kristiansand og Vennesla.
Fritt Ord har bidratt, og resten av kostnadene dekkes ved et spleiselag mellom avisen, lokalt næringsliv og andre stiftelser som Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Cultiva. Det uttalte målet er «å inspirere til ytringsmot, veilede i å skrive meningsinnlegg og gi større kompetanse i å være aktører i mediesamfunnet» – og få til minst 200 debattinnlegg fra unge.

Ytringsmot og helt praktiske hindere
Høsten 2022 gjennomførte Fædrelandsvennen brukerintervjuer av skoleungdom, lærere og skoleledere i Kristiansand om nyhetsbruk, kildekritikk og mulighetene til å engasjere seg i saker de er opptatt av.
– Ungdommene beskriver en skyhøy terskel for å skulle delta aktivt i samfunnsdebatten, forklarer Eivind Ljøstad, sjefredaktør i Fædrelandsvennen.
– Terskelen handler om mange ting, blant annet om ytringsmot, men også det rent praktiske – at de ikke føler de har nok kunnskaper om temaet, eller at de ikke vet hvordan de skal utforme et meningsinnlegg.

I prosjektet skal elever på videregående skoler i Kristiansand få sitt eget abonnement på avisen. Avisen drar besøk i alle klassene for å snakke om presseetikk, ytringsmot og hvorfor det er viktig for demokratiet at elevene engasjerer seg. Teamleder er journalist Christina Østtveit, tidligere frontsjef med reportasjelederansvar, med Selma Sofie Eikeland, Joel Nziza, Erik Krogseth Heimdal og Martine Hultin Holte (bildet) i prosjektstillinger. Redaksjonelle resultater samles på nettsiden fvn.no/ung.

De kyniske sidene av dataspill
Good Game AS (gamer.no) har i oktober 2023 fått 150 000 kroner til dataspilljournalistikk i 2024. Gamer.nos mål er å «dekke spillkultur for et norskspråklig publikum». Det digitale magasinet, som er gratis på nett, publiserer jevnlig journalistikk og stoff om dataspill, også på nynorsk, og leverer innhold til mange norske lokalaviser gjennom Polaris-systemet.

– Dataspill er et av de største kulturformene i det norske samfunnet i dag. Halvparten av den norske befolkningen spiller dataspill på en gjennomsnittsdag, sier Audun Rodem, redaksjonssjef i Gamer.no.
Han sier magasinet ønsker å løfte debatten om spillkultur og dekke trender og tendenser i spillfeltet, politikken og økonomien bak en bransje i vekst – ikke minst «de kyniske og mørke sidene» av dataspill. Det kan handle om gambling og såkalte «lootbokser», potensiell propaganda i spill, særlig når Russland infiltrerer spillsamfunn og Saudi-Arabia og kinesiske Tencent kjøper opp store deler av spillindustrien, eller utålelige arbeidsvilkår i den internasjonale bransjen. Gamer.no startet opp i 2001, er medlem av Fagpressen og har rundt 200 000 lesere i måneden (majoriteten 18-35 år).

Skjermdump fra Gamer.no, gjengitt med tillatelse.
Gamer.no lager journalistikk om dataspillfeltet i Norge. Skjermdump fra Gamer.no, gjengitt med tillatelse.

Tospråklig norsk-arabisk tidsskrift for 140 000 arabisktalende

Det norsk-arabiske samfunnstidsskriftet DER med base i Bergen har fått 100 000 kroner i støtte til tre utgivelser i april, august og desember 2024, med en liten syv minutters podkast til hver utgave. 
– Jeg tror den største faren for demokratiet i Norge er at noen få av oss ikke får med oss hva som skjer. Dette kan skyldes språkbarrierer eller abonnementsystemet som norske aviser har, sier redaktør og grunnlegger Osama Shaheen. Shaheen er syriskfødt palestinsk flyktning, opprinnelig utdannet tannlege med mastergrad i samfunnsarbeid og kjønnsstudier fra Bergen. Han kom til Norge i 2015, og i dag er ansatt som journalist i Bergens Tidende.

– Den tospråklige profilen gjør det enklere for arabisktalende å orientere seg i det norske samfunnet, og den bidrar også til at norsktalende bedre kan forstå oss. Integrering er en oppgave som hviler på begge parter, og ikke bare på nyankomne, sier Shaheen. «Der» på arabisk betyr hus, her i betydningen Norge som et nytt hjem.

DER ønsker å hjelpe arabisktalende med å danne meninger om aktuelle temaer og pågående debatter i samfunnet, sier redaktøren. DER drives i dag av en ung redaksjon: Emad Alwahibi (38), Mohanad Lotfi Abdallah (39), Mostafa El-Sayed Hussain (30), Elsa de Valerio (29) og Hayan Hussain (27). Driften skjer i stor grad på frivillig basis, men skribenter får honorar. I 2024 skal de blant annet ta opp fattigdom, Gulfstatene og kjærlighet. Fritt Ord ga tidsskriftet oppstartstøtte i 2021. 

Bilder av Der magasin som nyheter på arabisk for arabisktalende i Norge. På bildene er utdrag og forsider, og øverst til høyre: stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam og tidsskriftets redaktør og grunnlegger Osama Shaheen under lanseringen i 2021.
Der magasin lager nyheter på arabisk for arabisktalende i Norge. På bildene utdrag og forsider, og øverst til høyre: stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam og tidsskriftets redaktør og grunnlegger Osama Shaheen under lanseringen i 2021.

Mest ambisiøse prosjekt for lokalaviser noensinne
I støtterunden i oktober ga Fritt Ord tilskudd til et ambisiøst tre-årig samarbeid mellom lokalaviser og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), der over 100 aviser skal samarbeide om gravejournalistikk ved å dele på en felles pool av datajournalister som knuser store data for alle de små avisene. Tanken er en felles undersøkende ressurs som setter flere lokalaviser i stand til å lage grundigere og mer avslørende saker enn de ellers kunne gjort. Dette er et av de mest ambisiøse samarbeidsprosjektene som noensinne er planlagt i norsk lokaljournalistikk. Fritt Ord støtter prosjektet med én million kroner pr år. Du kan lese mer om prosjektet her.

Inspirasjonen er hentet fra to lignende og vellykkede prosjekter: «Den store folkevandringen», der 70 lokale aviser, SUJO og NRK samarbeidet om å undersøke utflytting og innflytting til og fra norske kommuner (700 saker i 2020-2021), og et prosjekt der 30 norske aviser samarbeidet med lokalaviser i flere EU-land og Investigate Europe om gjenvinning og avfall, over hele Europa.

Lillian Holden i Hallingdølen, Arve Uglum i Sogn Avis, Tomas Bruvik i LLA, Grethe Gynnild-Johnsen i LLA, Per Christian Magnus i SUJO og Øystein Øygarden i Vest-Telemark blad
Skal samarbeide: Lillian Holden i Hallingdølen, Arve Uglum i Sogn Avis, Tomas Bruvik i LLA, Grethe Gynnild-Johnsen i LLA, Per Christian Magnus i SUJO og Øystein Øygarden i Vest-Telemark blad utgjør styringsgruppa for samarbeidet.

Bevilgninger i Norsk journalistikk oktober 2023, søknader om mer enn kr 100 000

DER Media as, Norsk journalistikk: DER tidsskrift, kr 100 000

Det Norske Samlaget / Syn og Segn, Norsk journalistikk: Honorarstøtte til Syn og Segn, kr 250 000

Energi og Klima, Norsk journalistikk: Klimakorrespondent i Brussel 2024-2026, kr 400 000

Foreningen tegneseriekultur, Norsk journalistikk: Tegneserienettidsskriftet Empirix 2024, kr 125000

Fædrelandsvennen, Norsk journalistikk: FVN Ung, kr 400 000

Good Game AS, Norsk journalistikk: Norsk spilljournalistikk på gamer.no i 2024, kr 150 000

IEC Publishing, Norsk journalistikk: altså.no høsten 2023, kr 100 000

Landslaget for lokalaviser, Norsk journalistikk: Prosjektet “Samarbeidande journalistikk”, kr 1 000 000 for 2024

Landssamanslutninga av nynorskkommunar – Framtida, Norsk journalistikk: Temaavisen «Ein menneskerett – menneskerettsfråsegna 75 år», kr 40 000

Maren Sæbø, Norsk journalistikk: Podkasten “Hva skjer med Afrika?”, kr 100 000

Marianne Solberg, Norsk journalistikk: Artikler om Arktis og den nye nordiske virkeligheten, kr 40 000

Media City Bergen AS, Norsk journalistikk: Sportsjournalistikk-konferanse, kr 75 000

Mentalt Perspektiv, Norsk journalistikk: Intervjuserien “Psykeportretter”, kr 75 000

NATT&DAG, Norsk journalistikk: Artikkelserien “Den nye pengemanien”, kr 80 000

Natur og Ungdoms miljømagasin Putsj, Norsk journalistikk: Utgave av magasinet Putsj – “På dypt vann”, kr 50 000

Norske Billedkunstnere (NBK), Norsk journalistikk: “Mental helse i kunstfeltet” (Billedkunst 2024), kr 150 000

Objektiv Forlag AS, Norsk journalistikk: Objektiv 2024, kr 120 000

Shuddhashar, Norsk journalistikk: Utgaver av Shuddhashar FreeVoice Magazine – “War” og “Surrealist Poetry”, kr 75 000

Splitcity Magazine, Norsk journalistikk: Artikkelserie om gatekunst som ytringsfrihet, kr 75 000

Subjekt AS, Norsk journalistikk: Prosjekt om Kulturrådet, Kulturdirektoratet og kampen om kunstens uavhengighet, kr 150 000

Teori og praksis – Anders Rubing, Norsk journalistikk: Arkitekturkritikktidsskriftet Nordisk Meddeler, kr 65 000

Tidsskriftet Fett, Norsk journalistikk: Fett #4/23 – Kontroll, kr 50 000

TSL Analytics AS, Norsk journalistikk: Fire essays om kunstnerisk frihet og ytringsfrihet, kr 100 000

Utrop, Norsk journalistikk: Artikkelserie om migrasjon over Middelhavet, kr 100 000