Medier og journalistikk

Fritt Ord har lenge hatt medier og journalistikk som et av kjerneområdene. I den krevende situasjonen mediene nå er inne i, har stiftelsen opprettet egne stipend- og støtteordninger for journalister og kritikere.

Aviser, tatt av  henrik

Utlysning: Norsk journalistikk

Fritt Ord satser hvert år inntil 25 millioner kroner på norsk journalistikk gjennom utlysningen “Norsk journalistikk”. Utlysningen har seks søknadsfrister i året.

Skjermbilde 2024 06 19 kl. 16.49.17

Utlysning: Kritikerstipend

Stiftelsen Fritt Ord utlyser rundt ti årlige stipender à 250 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio. Stipendordningen lyses ut hver vår.

Oxford henrik   1 (1)

Fritt Ords journaliststipend i Oxford

Stiftelsen Fritt Ord lyser ut et halvårig journaliststipend ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved universitetet i Oxford, England, med studiestart i januar hvert år.

Foto: Ilja C. Hendel.

Utlysning: Kvalitetsjournalistikk i en ny tid (avluttet)

Fritt Ord utlyste inntil 10 millioner kroner årlig i tre år til journalistikkprosjekter, fra 2015 til 2017. Satsningen hadde tittelen Kvalitetsjournalistikk i en ny tid.

Forside   bruksmønstre for digitale nyheter 2024   tekst

Reuters Digital News Report

Reuters Digital News Report er en «state of the world» for verdens nyheter og verdens største medieundersøkelse om utviklingen i digitale medievaner. Den globale rapporten er laget av Reuters Institute for the Study of Journalism i Oxford og støttet av Fritt Ord. Studien sammenligner utviklingen i det norske mediemarkedet med 47 andre land i Amerika, Europa og Asia. Hensikten er å kartlegge hvordan folk bruker nyheter på tvers av plattformer og formater i ulike land verden over. Rapporten har kommet ut fast siden 2012 og er støttet av Fritt Ord. Den norske underrapporten lages i samarbeid med Universitetet i Bergen og har kommet ut siden 2017.
Rapporten publiseres hver juni, og likt i hele verden.