Utlysning: Kritikerstipend

Stiftelsen Fritt Ord utlyser rundt ti årlige stipender à 250 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio. Stipendordningen lyses ut hver vår.

Stipendene kan tildeles kritikere som arbeider innenfor hvilke som helst av kunstens og kulturens felter. Stipendene skal resultere i konkret og løpende kritikkproduksjon gjennom hele året, og er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av et antall norske kritikere årlig. Fritt Ord ønsker å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det.

Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, på toppen av ordinært honorar.

En virksomhet under press

Medienes kritikkvirksomhet overfor kunsten og kulturen er av flere grunner under press. Parallelt med det svært høye og på flere områder økende nivået av kulturskaping og kulturinteresse i Norge ser vi at kritikken stagnerer eller reduseres over tid.

Den offentlige kritikken må styrkes for å sette borgerne i stand til selv å reflektere over kulturens mange uttrykk. Fritt Ord ønsker å bidra til å stimulere og styrke kritikken som en uunnværlig del av norsk journalistikk. Den gode kritikken kommuniserer og engasjerer, den er kompetent og kunnskapsorientert – og styrker dermed offentligheten og samfunnet.

Utvikling og fornyelse

Samtidig trenger kritikken som sjanger utvikling og fornyelse for å nå flere mediebrukere. De tradisjonelle enkeltanmeldelsene av enkeltuttrykk må suppleres av kritiske kommentarer, større kritikkbidrag – og andre former for nytenkende, sjangerutviklende kritikk.

Stipendene går til kritikere med norsk offentlighet som målgruppe og norsk som arbeidsspråk. De er øremerket frilansere og frie skribenter med publiseringsavtale. Vi ønsker søknader fra kritikere som leverer til frie medier redigert i samsvar med Redaktørplakaten og øvrige av medienes etiske og profesjonelle retningslinjer. Kritikere som leverer til dags- og ukemedier vil bli høyest prioritert.

Stipendene tildeles for ett år. Det er mulig å søke flere ganger, men det er ingen automatikk i eventuell fornyelse.

Andre kritikksatsinger

Stipendene går direkte til ti kritikere. Fritt Ord styrker imidlertid kritikken også på andre måter. Vi gjør oppmerksom på følgende mulighet:

Dags- og ukemedier, og kritikere som leverer til dem, kan søke prosjektstøtte til konkrete kritikkprosjekter under utlysningen “Norsk journalistikk”. Det er seks ordinære søknadsfrister årlig for denne ordningen, se utlysningen for mer informasjon.

Krav til søknaden

Søknaden om kritikerstipend skal inneholde en 2-3 siders beskrivelse av din planlagte kritikervirksomhet i året som kommer. Hva ønsker du å prioritere dette året, hvilke muligheter vil stipendet gi deg, hvordan vil du bruke det, og hvilke tanker har du om formidling og eventuell fornyelse av kritikksjangrene du arbeider med?

Mindre deler av stipendene kan brukes til reiser og kompetansehevende tiltak, men de skal primært støtte oppunder kritikerens mulighet til å leve av sin virksomhet og levere konkret kritikkjournalistikk av høy kvalitet.

Det er svært viktig at du legger ved en kort bekreftelse fra redaksjonen(e) du er tilknyttet mht. din publiseringsavtale, inkludert honorarnivå i dag og honorarutvikling de siste årene.

Merk at stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, og at det at du mottar et stipend ikke kan brukes til å nedjustere ditt nåværende honorarnivå. I søknaden ønsker vi at du gjør kort rede for din inntektssituasjon helhetlig sett.

Fritt Ords kritikerstipend har blitt delt ut årlig siden 2015.

Spørsmål om denne utlysningen? Kontakt Fritt Ords administrasjon på e-post post@frittord.no, eller Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås på e-post knut.olav.amas@frittord.no.

Nyheter

Kritikerstipendene gjelder kritikk av både litteratur, film, TV, billedkunst og arkitektur. Foto: Henrik Pryser Libell, The Last of Us og Kunstilo

Fritt Ords kritikerstipender for 2024-2025 tildelt

19. juni 2024

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender for 2024-2025. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2024 til august 2025, og er på 250 000 kroner hver.

Skjermbilde 2024 03 04 kl. 13.48.38

Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken 2024-2025

4. mars 2024

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 250 000 kroner til frilanskritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV eller radio. Søknadsfrist 3. mai 2024.

Teater og kino bygg.

Fritt Ords kritikerstipender for 2023-2024 tildelt

27. juni 2023

Fritt Ord har i år tildelt ni kritikerstipender. Disse går til Abirami Logendran (Klassekampen), Anders Rubing (Bergens Tidende), Carina Elisabeth Beddari (Morgenbladet), Einar Aarvig (Dagbladet), Erle Marie Sørheim (Aftenposten), Justine Ngyuen (Morgenbladet), Leif Bull (Dagens Næringsliv), Maria Birkeland Olerud (Vårt Land) og Tommy Olsson (Klassekampen).

Illustration photo, of a Cinema that is also Theater. Window with film and performance posters.

Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken 2023-2024

10. mars 2023

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 250 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV eller radio.

024 utlysning kritikerstipend 30051220180922

Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken 2022-2023

16. mars 2022

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 250 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV eller radio.

024 utlysning kritikerstipend 30051220180922

Fritt Ords kritikerstipender for 2021-2022

6. juli 2021

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2021 til august 2022, og er på 200 000 kroner hver.

024 utlysning kritikerstipend 30051220180922

Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken 2021-2022

6. april 2021

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio.

024 utlysning kritikerstipend 30051220180922

Fritt Ords kritikerstipender for 2020-2021

17. juni 2020

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine ti årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2020 til august 2021, og er på 200 000 kroner hver. Stipendordningen ble opprettet i 2015.

Foto: Ilja C. Hendel.

Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken 2020-2021

15. april 2020

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio.

Kritiker

Elleve nye kritikerstipender fra Fritt Ord

13. juni 2019

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2019 til august 2020, og lyder på 200 000 kroner hver. Stipendordningen ble opprettet i 2015, og i år deles det ut elleve stipender.

Kritiker

Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken 2019-2020

10. mai 2019

Stiftelsen Fritt Ord utlyser ti årlige stipender à 200 000 kroner til kritikere som skriver for dagsaviser eller ukeaviser, eller leverer kritikk til TV/radio.

Kritiker

Fritt Ord-stipend til kritikere

15. juni 2018

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2018 til august 2019, og lyder på 200 000 kroner hver. Stipendordningen ble opprettet i 2015, og i år deles det ut elleve stipender.