Fritt Ords kritikerstipender for 2020-2021

17. juni 2020

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine ti årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2020 til august 2021, og er på 200 000 kroner hver. Stipendordningen ble opprettet i 2015.

Det kom inn 47 søknader. De ti som er tildelt kritikerstipendet er Ragnhild Brochmann (kunst- og motekritikk/visuell kultur i Morgenbladet), Espen Hauglid (kunstkritikk i Morgenbladet), Ida Madsen Hestman (kritikk av musikk, film og TV, populærkultur og nye medier i VG og Dagsavisen), Sigmund Holm-Jensen (litteraturkritikk i Stavanger Aftenblad), Ellen Sofie Lauritzen (litteraturkritiker i Dagens Næringsliv), Sandra Lillebø (teater- og litteraturkritikk i Klassekampen), Per Christian Selmer-Anderssen (scenekunstkritikk i Aftenposten), Ulla Svalheim (litteraturkritikk i Vårt Land), Audun Vinger (musikkritikk i Dagens Næringsliv), og Einar Aarvig (film- og TV-kritikk i Vårt Land og Aftenposten).

Kritikere som leverer til dags- og ukemedier er blitt prioritert, men flere av kritikerne skriver også for tidsskrifter, magasiner, nettpublikasjoner og ulike nisjemedier. Stiftelsen har prioritert ut fra kvalitet og kritikernes planer fremover, og prøvd å få til en god spredning på kunstens og kulturens områder i fordelingen av stipendene. I år mottok vi svært få søknader fra kritikere som publiserer i medier basert utenfor Oslo. Fritt Ord oppfordrer flere kritikere som leverer til regionale medier omkring i landet til å søke ved neste anledning.

Fritt Ords kritikerstipend er et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av kritikk og anmelderi, og stiftelsen ønsker med satsingen å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, på toppen av ordinært honorar fra avisene.

I tillegg til de årlige kritikerstipendene bidrar Fritt Ord også til å styrke feltet på andre måter. Dags- og ukemedier, og kritikere som leverer til dem, kan søke prosjektstøtte til konkrete kritikkprosjekter under utlysningen “Norsk journalistikk”. Det er seks ordinære søknadsfrister årlig for denne ordningen, se Fritt Ords nettsider. Neste frist er fredag 7.8. kl 15.

For mer informasjon, kontakt direktør Knut Olav Åmås på e-post knut.olav.amas@frittord.no

En fullsteding oversikt over mottakere av Fritt Ords kritikerstipend finnes i tildelingsdatabasen (velg “alle år” og “kategori: kritikerstipend”). Les mer om hvert års tildelinger her: