Fritt Ords kritikerstipender for 2021-2022

6. juli 2021

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2021 til august 2022, og er på 200 000 kroner hver.

Det kom inn 48 søknader til fristen, og Fritt Ord har i år tildelt elleve kritikerstipend. Disse gikk til Espen Hauglid (kunstkritikk i Morgenbladet), Morten Ståle Nilsen (film- og TV-kritikk i VG), Gro Jørstad Nilsen (litteraturkritikk i Bergens Tidende), Johannes Grytnes (litteraturkritikk i Bergens Tidende), Ola Hegdal (litteraturkritikk i NRK), Marius Lien (musikkritikk i Morgenbladet), Einar Aarvig (film- og TV-kritikk i Vårt Land), Live Kristianne Lundh (litteraturkritikk i Morgenbladet), Mari Grydeland (litteraturkritikk i Aftenposten), Anna Serafima Svendsen Kvam (litteraturkritikk i Stavanger Aftenblad) og Lars Elton (kunstkritikk i Dagsavisen).

Kritikere som leverer til dags- og ukemedier er blitt prioritert, men flere av kritikerne skriver også for tidsskrifter, magasiner, nettpublikasjoner og ulike nisjemedier. Stiftelsen har prioritert ut fra kvalitet og kritikernes planer fremover, og prøvd å få til en god spredning på kunstens og kulturens områder i fordelingen av stipendene.

Fritt Ords stipendordning ble opprettet i 2015, og er ment som et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av kritikk og anmelderi. Stiftelsen ønsker med satsingen å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, på toppen av ordinært honorar fra avisene. Les mer her.

I tillegg til de årlige kritikerstipendene bidrar Fritt Ord også til å styrke feltet på andre måter. Dags- og ukemedier, og kritikere som leverer til dem, kan søke prosjektstøtte til konkrete kritikkprosjekter under utlysningen “"Norsk journalistikk":/nb/prosjekter/medier-og-journalistikk/utlysning-norsk-journalistikk”. Det er seks ordinære søknadsfrister årlig for denne ordningen. Neste frist er fredag 6.8. kl 15.

For mer informasjon, kontakt direktør Knut Olav Åmås på e-post knut.olav.amas@frittord.no

En fullsteding oversikt over mottakere av Fritt Ords kritikerstipend finnes i tildelingsdatabasen (velg “alle år” og “kategori: kritikerstipend”). Les mer om hvert års tildelinger her: