Fritt Ords kritikerstipender for 2021-2022

6. juli 2021

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2021 til august 2022, og er på 200 000 kroner hver.

Det kom inn 48 søknader til fristen, og Fritt Ord har i år tildelt elleve kritikerstipend. Disse gikk til Espen Hauglid (kunstkritikk i Morgenbladet), Morten Ståle Nilsen (film- og TV-kritikk i VG), Gro Jørstad Nilsen (litteraturkritikk i Bergens Tidende), Johannes Grytnes (litteraturkritikk i Bergens Tidende), Ola Hegdal (litteraturkritikk i NRK), Marius Lien (musikkritikk i Morgenbladet), Einar Aarvig (film- og TV-kritikk i Vårt Land), Live Kristianne Lundh (litteraturkritikk i Morgenbladet), Mari Grydeland (litteraturkritikk i Aftenposten), Anna Serafima Svendsen Kvam (litteraturkritikk i Stavanger Aftenblad) og Lars Elton (kunstkritikk i Dagsavisen).

Kritikere som leverer til dags- og ukemedier er blitt prioritert, men flere av kritikerne skriver også for tidsskrifter, magasiner, nettpublikasjoner og ulike nisjemedier. Stiftelsen har prioritert ut fra kvalitet og kritikernes planer fremover, og prøvd å få til en god spredning på kunstens og kulturens områder i fordelingen av stipendene.

Fritt Ords stipendordning ble opprettet i 2015, og er ment som et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av kritikk og anmelderi. Stiftelsen ønsker med satsingen å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, på toppen av ordinært honorar fra avisene. Les mer her.

I tillegg til de årlige kritikerstipendene bidrar Fritt Ord også til å styrke feltet på andre måter. Dags- og ukemedier, og kritikere som leverer til dem, kan søke prosjektstøtte til konkrete kritikkprosjekter under utlysningen “"Norsk journalistikk":/nb/prosjekter/medier-og-journalistikk/utlysning-norsk-journalistikk”. Det er seks ordinære søknadsfrister årlig for denne ordningen. Neste frist er fredag 6.8. kl 15.

For mer informasjon, kontakt direktør Knut Olav Åmås på e-post knut.olav.amas@frittord.no

En fullsteding oversikt over mottakere av Fritt Ords kritikerstipend finnes i tildelingsdatabasen (velg “alle år” og “kategori: kritikerstipend”). Les mer om hvert års tildelinger her:

Nyheter

Image 1

Ukraine’s Creative Resistance: Culture, Art and Expression in Wartime

3. desember 2022

The Fritt Ord Foundation and the Open Society Foundations cordially invite you to a one-day event on 5 December 2022, titled Ukraine’s Creative Resistance: Culture, Art and Expression in Wartime. The event will bring together Ukrainian authors, journalists, photographers, documentary filmmakers, cultural curators, musicians, and civil society actors. We will experience and understand Ukrainian culture and through panel discussions examine the role artistic creation – through both words and images – has played in Ukrainian resilience. We will hear from artists who are creating in wartime about how their artistic vision and identity as Ukrainian artists have shifted since Russia’s brutal invasion, and from writers and journalists about finding the language to speak to their audiences in wartime and how their work will contribute to the documentation of war crimes. We will explore the more global questions of whether there is room for art among the brutality of war, and whether art is actually a critical part of healing and resistance.

Skjermbilde 2022 11 23 kl. 02.49.22

– Shabana blir dokumentar-TV-serie. Nye Fritt Ord-tildelinger i oktober

27. november 2022

Fritt Ords større, ordinære tildelinger til i oktober gikk til et vell ulike prosjekter, blant dem en dokumentarserie om Shabana Rehman.

310855703 7293706317330836 6402539707896006049 n

Nye tildelinger i oktober 2022: Ny medieplattform på venstresiden.

18. november 2022

Fritt Ord har i oktober tildelt journalistikk-midler til Manifest Media for å bygge en «digital medieplattform til venstre for midten i norsk politikk» og dermed øke mediemangfoldet. I samme tildelingsrunde i 2022 støttes internasjonal gravejournalistikk, lokaldebatt i Valdres og alt fra tegneserier til sport, russisk påvirkning i Norge, kjærlighet og dekolonisering.

Ruth nordic black ingrid fadnes 172

Nye tildelinger i september

7. november 2022

Fritt Ords bevilgninger i september (mindre søknadssaker) gikk til rundt hundre ulike prosjekter – både bøker, dokumentarer, teaterforestillinger, debatter, utstillinger og seminarer. Blant dem er en forestilling om sangeren Ruth Reese på Nordic Black Theatre og et manus fra dramatiker Monica Isakstuen.