Fritt Ords kritikerstipender for 2023-2024 tildelt

27. juni 2023

Fritt Ord har i år tildelt ni kritikerstipender. Disse går til Abirami Logendran (Klassekampen), Anders Rubing (Bergens Tidende), Carina Elisabeth Beddari (Morgenbladet), Einar Aarvig (Dagbladet), Erle Marie Sørheim (Aftenposten), Justine Ngyuen (Morgenbladet), Leif Bull (Dagens Næringsliv), Maria Birkeland Olerud (Vårt Land) og Tommy Olsson (Klassekampen).

Stiftelsen Fritt Ord har nå delt ut sine årlige kritikerstipender for 2023-2024. Stipendene skal resultere i løpende kritikk i perioden august 2023 til august 2024, og er på 250 000 kroner hver.

Kritikerne fordeler seg på litteratur, film og TV, billedkunst og arkitektur. Flere av dem skriver også i tidsskrifter og magasiner.

Bakgrunn om kritikerstipendet
Fritt Ords stipendordning ble opprettet i 2015, og er ment som et bidrag til kvalitetsheving og profesjonalisering av kritikk og anmelderi. Stiftelsen ønsker med satsingen å gi flere kritikere bedre muligheter til å utøve sitt yrke og bruke mer tid på det. Stipendene er ment som et tillegg til andre kritikerinntekter, på toppen av ordinært honorar fra avisene. Les mer på landingsside for Fritt Ords kritikerstipend.

Andre former for kritikkstøtte
I tillegg til de årlige kritikerstipendene bidrar Fritt Ord også til å styrke feltet på andre måter. Dags- og ukemedier, magasiner og tidsskrifter, og kritikere som leverer til dem, kan søke prosjektstøtte til konkrete kritikkprosjekter under utlysningen Norsk journalistikk. Det er seks ordinære søknadsfrister årlig for denne ordningen.

Mer informasjon
For mer informasjon om Fritt Ords kritikerstipend, kontakt direktør Knut Olav Åmås på e-post knut.olav.amas@frittord.no

En fullstendig oversikt over mottakere av stipendene finnes i tildelingsdatabasen (velg “alle år” og “kategori: kritikerstipend”). Les mer om hvert års tildelinger her: