Reuters Digital News Report

Reuters Digital News Report er en «state of the world» for verdens nyheter og verdens største medieundersøkelse om utviklingen i digitale medievaner. Den globale rapporten er laget av Reuters Institute for the Study of Journalism i Oxford og støttet av Fritt Ord. Studien sammenligner utviklingen i det norske mediemarkedet med 47 andre land i Amerika, Europa og Asia. Hensikten er å kartlegge hvordan folk bruker nyheter på tvers av plattformer og formater i ulike land verden over. Rapporten har kommet ut fast siden 2012 og er støttet av Fritt Ord. Den norske underrapporten lages i samarbeid med Universitetet i Bergen og har kommet ut siden 2017.
Rapporten publiseres hver juni, og likt i hele verden.