Oversikt over Fritt Ords søknadsfrister i 2023.

Oversikt over Fritt Ords søknadsfrister i 2023.

Ordinære søknadsfrister

5. mai 2023 kl. 15.00, blir behandlet i juni
2. august 2023 kl. 15.00, blir behandlet i september
15. september 2023 kl. 15.00, blir behandlet i oktober/november
3. november 2023 kl. 15.00, blir behandlet i desember

Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at vår behandling er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Søknadsfrister for journalistikk

Samme søknadsfrister gjelder for journalistikk som for ordinære søknader.
Les utlysningen her.