Søknadsfrister

Oversikt over Fritt Ords søknadsfrister i 2021, inklusive spesialutlysninger.

Ordinære søknadsfrister

5. januar 2021 kl. 15.00, blir behandlet i februar
12. mars 2021 kl. 15.00, blir behandlet i april/mai
12. mai 2021 kl. 15.00, blir behandlet i juni
4. august 2021 kl. 15.00, blir behandlet i september
10. september 2021. kl. 15.00, blir behandlet i oktober/november
5. november 2021 kl. 15.00, blir behandlet i desember

Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at vår behandling er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Søknadsfrister for journalistikk

8. januar 2021 kl. 15.00
19. mars 2021 kl. 15.00
19. mai 2021 kl. 15.00
6. august 2021 kl. 15.00
17. september 2021 kl. 15.00
12. november 2021 kl. 15.00

Les utlysningen her.
NB! Søknader til journalistikkordningen skal merkes med “Norsk journalistikk” i tittelfeltet i søknadssjemaet.

Ekstrautlysning i forbindelse med koronakrisen

Fritt Ord har for tiden ingen øremerket koronautlysning, men vil fortsette å gi høy prioritet til prosjekter med støttebehov som er begrunnet i koronasituasjonen, eller som er relatert til den tematisk. Søknader bes sendes inn til søknadsfristene skissert over.

Les utlysningen fra 2020 her.

Fritt Ords kritikerstipend: Den gode kritikken

Onsdag 19. mai 2021 kl. 15.00

Les utlysningen her.
NB! Merk søknaden «kritikerstipend» i tittelfeltet.

Arbeidsstipend for satiretegnere

Tirsdag 15. juni 2021.

Les utlysningen her.
! Søkere bes ikke benytte søknadsskjemaet til Fritt Ord, men sende søknaden på e-post til satire@frittord.no.

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotek

25. juni 2021

Les utlysningen her.
NB! Merk innsendelsen “Ytringsfrihet” i tittelfeltet.

Det skal ikke sendes inn søknad om støtte til samme prosjekt i flere utlysninger. Hvis du glemmer å merke søknaden, skal du ikke sende inn på nytt, men gi beskjed på e-post til post@frittord.no. Da ordner vi det manuelt.