Søknadsfrister

Oversikt over Fritt Ords søknadsfrister i 2022, inklusive spesialutlysninger.

Ordinære søknadsfrister

7. januar 2022 kl. 15.00, blir behandlet i februar
11. mars 2022 kl. 15.00, blir behandlet i april/mai
13. mai 2022 kl. 15.00, blir behandlet i juni
5. august 2022 kl. 15.00, blir behandlet i september
16. september 2022 kl. 15.00, blir behandlet i oktober/november
4. november 2022 kl. 15.00, blir behandlet i desember

Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at vår behandling er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Søknadsfrister for journalistikk

Samme søknadsfrister gjelder for journalistikk som for ordinære søknader.

Les utlysningen her.

Ekstrautlysning i forbindelse med koronakrisen

Fritt Ord har for tiden ingen øremerket koronautlysning, men vil fortsette å gi høy prioritet til prosjekter med støttebehov som er begrunnet i koronasituasjonen, eller som er relatert til den tematisk. Søknader bes sendes inn til søknadsfristene skissert over.

Les utlysningen fra 2020 her.

Det skal ikke sendes inn søknad om støtte til samme prosjekt i flere utlysninger. Hvis du glemmer å merke søknaden, skal du ikke sende inn på nytt, men gi beskjed på e-post til post@frittord.no. Da ordner vi det manuelt.