Oversikt over Fritt Ords søknadsfrister i 2024

Oversikt over Fritt Ords søknadsfrister i 2024

Ordinære søknadsfrister

2024

Fredag 5. januar 2024 kl. 15.00, blir besvart i februar/mars
Fredag 1. mars 2024 kl. 15.00, blir besvart i april/mai
Fredag 3. mai 2024 kl. 15.00, blir besvart i juni
Fredag 9. august 2024 kl. 15.00, blir besvart i september
Fredag 20. september 2024 kl. 15.00, blir besvart i oktober/november
Fredag 1. november 2024 kl. 15.00, blir besvart i desember

Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at vår behandling er avsluttet før aktuelle prosjekter er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Søknadsfrister for journalistikk

Samme søknadsfrister gjelder for journalistikk som for ordinære søknader.
Les utlysningen her.