Logg inn / Opprett bruker

Følg denne lenken for å logge deg inn i
Fritt Ords søknadssenter

Vi tar kun imot elektroniske søknader. Når du registrerer deg må du oppgi epostadresse, postadresse og telefonnummer. Dersom søknaden blir innvilget skal all videre kommunikasjon også skje gjennom søknadssenteret. Utbetalingsanmodninger og rapporter skal sendes inn her, med mindre annet er avtalt.

Les mer her.