Ofte stilte spørsmål

Dersom du har spørsmål knyttet til Fritt Ords aktiviteter, eller spørsmål knyttet til søknad, så må du gjerne ta kontakt med oss på e-postadresse post@frittord.no, eller telefon 23 01 46 46.

Prosjektet mitt har blitt utsatt på grunn av Korona. Hva gjør jeg?

Les denne nettssidesaken for informasjon om hva du bør gjøre videre: Koronasituasjonen: Bevilgninger til tiltak som blir avlyst/utsatt

Hvilke typer prosjekter støtter Fritt Ord?

Se tildelingslistene våre for en oversikt over prosjekter som har fått støtte tidligere, eller ta en titt på søknadsveiledningen. Sistnevnte omtaler en rekke kategorier av prosjekter som kan få Fritt Ord-støtte.

Hva legges det mest vekt på når Fritt Ord vurderer en søknad?

Prosjektbeskrivelsen er den viktigste delen av søknaden. Det er søkeren selv som må overbevise stiftelsen om at prosjektets form og innhold er gjennomtenkt og gjennomførbart, at temaet er allment interessant, og at det endelige resultatet bringer noe nytt eller kan være viktig av andre grunner.

Er det mulig å sende inn en ny søknad før et tidligere støttet prosjekt er ferdig gjennomført?

Ja, men det er anbefalt at man samtidig med ny søknad sender inn en egen statusrapport på prosjektet som er pågående. Informer gjerne om at statusrapport er sendt i den nye søknaden.

Er det mulig å få mer støtte til et prosjekt som allerede har mottatt penger?

Det bevilges bare unntaksvis nye midler til prosjekter som allerede er støttet av oss. Du må i så fall sende inn en rapport for bruken av den allerede tildelte støtten. I tillegg må du begrunne hvorfor du trenger ekstra støtte. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om dette. Å motta delfinansiering av et prosjekt fra andre kilder er selvsagt i orden og ofte nødvendig.

Er det mulig å søke på samme prosjekt flere ganger, selv om man har fått avslag?

Det er kun mulig å søke på et tidligere avslått prosjekt dersom du legger ved en forbedret og oppdatert prosjektbeskrivelse. For at en søknad skal kunne vurderes på nytt, må det foreligge nye momenter i prosjektet.

Er det mulig å få en begrunnelse på hvorfor man har fått avslag?

Fritt Ord gir ikke formelle begrunnelser på avslag, men dersom du tar kontakt på post@frittord.no eller telefon 23 01 46 46 kan du få snakke med en saksbehandler.

Sender du inn en søknad som er identiske med en tidligere avslått søknad vil ikke denne bli vurdert på nytt. Det er derimot mulig å sende inn en ny og forbedret versjon av søknaden. Da bør du nevne eksplisitt hvilke områder av søknaden som er endret.

Skal det skattes av en tildeling fra Fritt Ord?

Prosjektstøtte kan være å regne som næringsinntekt, men vi anbefaler at man som mottaker av tildelinger selv kontakter skatteetaten for å avklare med dem hvordan prosjektstøtten skal rapporteres. Reelle utgifter er ofte fradragsberettiget.

Er det mulig å låne Fritt Ords lokaler?

I spesielle tilfeller er det mulig å låne Fritt Ords lokaler til åpne arrangementer, fortrinnsvis dersom prosjektet allerede er støttet av Fritt Ord. Kontaktperson for utlån er rådgiver Anne-Lise Sognnes.