Hva støtter vi?

Fritt Ord deler ut støtte til prosjekter som bidrar til å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Tiltakene som støttes skal komme allmenn­heten til gode og være offentlig tilgjengelige.

En oversikt over hvilke prosjekttyper som støttes finnes nedenfor. Innenfor alle sjangere vurderes prosjektene etter kvalitet, originalitet, aktualitet, formidlingsevne og grundighet. Til noen prosjekttyper er det spesielle krav. Les mer om hva vi ser etter under hver prosjektkategori.

Fritt Ord støtter i hovedsak prosjekter i Norge (eller med norsk tilknytning). I særlige tilfeller kan stiftelsen bidra til å fremme ytringsfriheten i andre land. Fritt Ord kan støtte flerårige prosjekter, men tildeler normalt bare midler for ett år av gangen. Prosjekter som har en fagintern karakter får sjelden støtte.

Ta gjerne en kikk på våre tildelinger for å få et innblikk i stiftelsens bevilgningsprofil og størrelsesorden på støttebeløp som har blitt gitt tidligere.